Trong nhiều trường hợp, bạn có thể ngăn các cảnh báo bảo mật này bằng cách cài đặt phần mềm chống vi-rút và đảm bảo phần mềm được cập nhật thường xuyên. Bài viết này mô tả lý do tại sao cảnh báo bảo mật xuất hiện và phải có những điều kiện gì để không nhận cảnh báo đó.

Mẹo:  Microsoft cung cấp phần mềm chống vi-rút miễn phí, Những điều thiết yếu của Bảo mật trong Microsoft và Bộ bảo vệ Windows. Các tính năng này cung cấp bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính của bạn, nhằm giúp bảo vệ chống lại vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm gây hại khác.

Trong bài viết này

Triệu chứng

Một trong những cảnh báo bảo mật sau đây xuất hiện:

 • Một chương trình đang tìm cách truy nhập thông tin địa chỉ email được lưu trữ trong Outlook. Nếu đây là điều bạn không mong muốn, hãy bấm vào Từ chối, rồi xác minh rằng phần mềm chống vi-rút của bạn đã cập nhật.

 • Một chương trình đang tìm cách gửi thông điệp email thay mặt bạn. Nếu đây là điều bạn không mong muốn, hãy bấm vào Từ chối, rồi xác minh rằng phần mềm chống vi-rút của bạn đã cập nhật.

 • Một chương trình đang tìm cách thực hiện một hành động có thể dẫn đến việc gửi thông điệp email thay mặt bạn. Nếu đây là điều bạn không mong muốn, hãy bấm vào Từ chối, rồi xác minh rằng phần mềm chống vi-rút của bạn đã cập nhật.

Đầu Trang

Nguyên nhân

Các cảnh báo bảo mật này xuất hiện khi một chương trình tìm cách truy nhập thông tin liên hệ của bạn trong Sổ Địa chỉ Outlook hoặc tìm cách gửi email thay mặt bạn. Theo mặc định, chỉ có các phần bổ trợ COM là chương trình đáng tin cậy. Người quản trị email của bạn có thể cho phép các phần bổ trợ cụ thể bằng cách thêm chúng vào danh sách "Phần bổ trợ đáng tin cậy". Mọi chương trình khác đều không đáng tin cậy, đồng thời, cảnh báo bảo mật xuất hiện do có rủi ro tiềm tàng rằng chương trình đó là độc hại và được thiết kế để phát tán vi-rút qua Outlook. Trước khi thiết lập biện pháp bảo vệ này, vi-rút có thể truy nhập vào Outlook, rồi phát tán bằng cách gửi thư đến những người được liệt kê trong Danh bạ.

Các chương trình bắt đầu tự động    Có thể chương trình đã bắt đầu tự động. Ví dụ: một chương trình tìm cách tự động gửi thư email bằng phương pháp Item.Send trong mô hình đối tượng của Outlook.

Các chương trình được bạn bắt đầu    Cũng có thể bạn đã bắt đầu chương trình. Ví dụ: bạn đang sử dụng một chương trình để đồng bộ hóa PDA hoặc thiết bị di động của mình với dữ liệu Outlook.

Đầu Trang

Giải pháp

Giải quyết cảnh báo bảo mật này

 • Nếu bạn không dự kiến rằng chương trình sẽ truy nhập vào Outlook hoặc nếu bạn không chắc chắn là chương trình đang tìm cách truy nhập vào Outlook có đáng tin cậy hay không, hãy bấm vào Từ chối.

 • Nếu bạn đã bấm vào lệnh hay khởi động một chương trình mà bạn biết là sẽ truy nhập dữ liệu Outlook hoặc gửi thư email bằng Outlook, đồng thời bạn xét thấy chương trình đó đáng tin cậy, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm vào Cho phép.

  • Nếu bạn được nhắc cho phép truy nhập vào thông tin người nhận, hãy chọn hộp kiểm Cho phép truy nhập trong, bấm vào khoảng thời gian bạn muốn cấp quyền truy nhập, rồi bấm vào Cho phép.

   Lưu ý:  Bạn nên chọn thời gian tối thiểu cần thiết để chương trình kia truy nhập dữ liệu Outlook của mình. Nếu chương trình đó cần thêm thời gian, cảnh báo bảo mật sẽ lại xuất hiện.

Ngăn cảnh báo bảo mật này xuất hiện lại

Mẹo:  Microsoft cung cấp phần mềm chống vi-rút miễn phí, Những điều thiết yếu của Bảo mật trong Microsoft và Bộ bảo vệ Windows. Các tính năng này cung cấp bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính của bạn, nhằm giúp bảo vệ chống lại vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm gây hại khác.

Trong một số điều kiện nhất định, việc cài đặt chương trình chống vi-rút và duy trì cập nhật chương trình thường xuyên có thể ngăn cảnh báo bảo mật này xuất hiện lại. Dưới đây là các điều kiện:

 • Phần mềm chống vi-rút của bạn phải được cập nhật thường xuyên. Hầu hết các phần mềm chống vi-rút đều cho phép bạn tải xuống bản cập nhật tự động khi bạn đang trực tuyến. Kiểm tra với nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút.

 • Phần mềm chống vi-rút của bạn được đặt cấu hình để chia sẻ trạng thái cập nhật của phần mềm với các ứng dụng khác. Thông thường, các chương trình chống vi-rút sẽ chia sẻ trạng thái cập nhật của mình với các ứng dụng khác. Để kiểm tra cài đặt trạng thái cập nhật, hãy xem trong các tùy chọn cho chương trình chống vi-rút của bạn hoặc kiểm tra với nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút.

  Lưu ý: 

  • Outlook sẽ dựa trên Trung tâm Bảo mật Windows để kiểm tra trạng thái hiện diện của phần mềm chống vi-rút và cập nhật trạng thái của phần mềm.

  • Nếu đăng ký phần mềm chống vi-rút của bạn hết hạn hoặc không hoạt động, bạn có thể sẽ lại nhận được cảnh báo bảo mật khi chương trình tìm cách truy nhập Outlook.

Xem cài đặt bảo mật trong Trung tâm Tin cậy

Cài đặt bảo mật Truy nhập có tính Lập trình trong Trung tâm Tin cậy cung cấp các tùy chọn sau đây:

 • Cảnh báo tôi về hoạt động đáng ngờ khi phần mềm chống vi-rút của tôi không hoạt động hoặc quá hạn (được đề xuất)      Đây là cài đặt mặc định trong Outlook. Hoạt động đáng ngờ ý chỉ một chương trình không đáng tin cậy đang tìm cách truy nhập vào Outlook.

 • Luôn cảnh báo tôi về hoạt động đáng ngờ      Đây là cài đặt an toàn nhất, đồng thời, bạn sẽ luôn được nhắc đưa ra quyết định tin cậy khi một chương trình tìm cách truy nhập Outlook.

 • Không bao giờ cảnh báo tôi về hoạt động đáng ngờ (không được đề xuất)      Đây là cài đặt ít bảo mật nhất.

Để xem các cài đặt này, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 5. Bấm vào Truy nhập có tính Lập trình.

  Lưu ý: 

  • Nếu máy tính của bạn được quản lý bởi người quản trị Microsoft Exchange Server hoặc người quản trị Dịch vụ Miền Active Directory của Microsoft Windows trong tổ chức của bạn, đồng thời, người quản trị thay đổi cài đặt mặc định và ngăn người dùng thực hiện thay đổi thì tùy chọn tùy chỉnh cài đặt bảo mật Truy nhập có tính Lập trình sẽ bị vô hiệu hóa.

  • Nếu máy tính của bạn không được quản lý bởi người quản trị Exchange Server hoặc người quản trị Dịch vụ Miền Active Directory của Microsoft Windows, đồng thời, bạn là người quản trị Windows cho máy tính của mình thì bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật Truy nhập có tính Lập trình. Tuy nhiên, chúng tôi không đề xuất điều này.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×