Tôi phải làm gì nếu không nhận được mã PIN của GroupMe tôi?

Mã PIN có thể mất tối đa năm phút để đến.  Nếu bạn đã chờ một thời gian và vẫn chưa nhận được mã PIN của bạn, có thể là do GroupMe không thể gửi mã PIN cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc dịch vụ điện thoại internet của bạn (chẳng hạn như Google Voice).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×