Tôi thấy lỗi 403, hoặc disallowed_useragent và lỗi Google. Sao rồi?

Google gần đây đã thực hiện một thay đổi yêu cầu bạn phải có một trình duyệt tương thích được cài đặt để hoàn tất việc thêm tài khoản của bạn. Vui lòng đi đến cửa hàng Google Play, tải xuống Chrome (nó phải là Chrome), đặt Chrome làm trình duyệt mặc định và cố gắng thêm lại tài khoản. Điều này sẽ cho phép bạn tiếp tục mà không có vấn đề. 

Nếu bạn có thêm câu hỏi, chúng tôi sẵn dùng để giúp đỡ tại thiết đặt > giúp & phản hồi > hỗ trợ liên hệ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×