Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Google gần đây đã thực hiện một thay đổi yêu cầu bạn phải có một trình duyệt tương thích được cài đặt để hoàn tất việc thêm tài khoản của bạn. Vui lòng đi đến cửa hàng Google Play, tải xuống Chrome (nó phải là Chrome), đặt Chrome làm trình duyệt mặc định và cố gắng thêm lại tài khoản. Điều này sẽ cho phép bạn tiếp tục mà không có vấn đề. 

Nếu bạn có thêm câu hỏi, chúng tôi sẵn dùng để giúp đỡ tại thiết đặt > giúp & phản hồi > hỗ trợ liên hệ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×