Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tùy chọn là nơi bạn có thể xem và cập nhật cài đặt cho Word, tài liệu, thông tin cá nhân và tùy chọn của bạn. Tùy chọn chung cho phép bạn thay đổi giao diện người dùng, cá nhân hóa và cài đặt khởi động cho bản sao Word và tài liệu của bạn.

Để xem các tùy chọn chung để làm việc với Word, bấm vào Tùy > chọn >quát.

Word 2016 chọn Chung trong/2013

Hiển thị Thanh công cụ Mini trên vùng chọn    Chọn tùy chọn này để hiển thị Thanh công cụ mini khi bạn chọn văn bản. Thanh công cụ mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các công cụ định dạng.

Bật tính năng Xem trước Trực tiếp    Chọn tùy chọn này để xem trước hiệu ứng của thay đổi định dạng trong tài liệu.

Cập nhật nội dung tài liệu khi kéo    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Word điều chỉnh bố trí khi bạn kéo các đối tượng như ảnh và hộp văn bản.

Kiểu Mẹo Màn hình    Chọn một kiểu để kiểm soát liệu Word có hiển thị mốc màn hình và mô tả tính năng với tên nút không.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên người dùng này được liên kết với mọi chỉnh sửa mà bạn thực hiện cho tài liệu khi sử dụng tính năng Theo dõi Thay đổi. Đó cũng là tên tác giả liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ: trong trang bìa thiết kế sẵn có chứa tên tác giả, Word sẽ tự động hiển thị tên người dùng này.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn vào hộp Tên viết tắt để thay đổi tên viết tắt liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Những tên viết tắt này được liên kết với mọi chú thích bạn thêm khi xem lại tài liệu.

Luôn sử dụng các giá trị này với mọi đăng nhập vào Office     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Word hiển thị tên người dùng và các tên viết tắt này ngay cả khi bạn đăng nhập vào Office tài khoản hiển thị thông tin khác.

Nền Office    Chọn từ danh sách các mẫu nền tích hợp sẵn.

Chủ đề Office    Chọn từ danh sách các chủ đề Office tích hợp sẵn.

Chọn các phần mở rộng bạn muốn mở theo mặc định     Bấm Chương trình mặc định để xem và thay đổi danh sách các loại tệp Word mở theo mặc định.

Hãy cho tôi biết nếu Word không phải là chương trình mặc định để xem và chỉnh sửa tài liệu     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn được nhắc đặt Word làm ứng dụng mặc định để xem và chỉnh sửa tài liệu.

Mở các tệp đính kèm email và các tệp không thể đính kèm khác ở dạng xem đọc     Bỏ chọn hộp kiểm này để mở các tệp đính kèm email trong dạng xem Bố trí In thay vì dạng xem đọc.

Hiển thị màn hình bắt đầu khi Word khởi động     Bỏ chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn bỏ qua màn hình bắt đầu khi mở Word.

Để xem các tùy chọn chung để làm việc với Word, bấm vào Tùy > chọn >quát.

Pa-nen Tùy chọn Chung trong Word 2010

Hiển thị Thanh công cụ Mini trên vùng chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị Thanh công cụ mini khi bạn chọn văn bản. Thanh công cụ mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các công cụ định dạng.

Bật tính năng Xem trước Trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước hiệu ứng của thay đổi định dạng trong tài liệu.

Bảng phối màu    Chọn một tùy chọn trong danh sách để thay đổi bảng phối màu của các chương trình.

Kiểu Mẹo Màn hình     Chọn một kiểu từ danh sách để kiểm soát việc hiển thị tên nút và thông tin hữu ích bổ sung. Chọn Hiển thị mô tả tính năng trong Mốc màn hình cho tên và thông tin hữu ích, chọn Không hiển thị mô tả tính năng chỉ trong Mẹo màn hình cho tên nút hoặc chọn Không hiển thị Mốc màn hình cho cả hai.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên xuất hiện ở đây sẽ được liên kết với chỉnh sửa mà bạn thực hiện khi xem lại tài liệu bằng cách sử dụng tính năng Theo dõi Thay đổi. Đó cũng là tên tác giả liên kết với tài liệu bạn tạo. Ví dụ: trong trang bìa thiết kế sẵn có chứa tên tác giả, tên xuất hiện trong hộp Tên người dùng được dùng tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn vào hộp Tên viết tắt để thay đổi tên viết tắt liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên viết tắt xuất hiện ở đây liên kết với các chú thích mà bạn thêm khi xem lại tài liệu.

Mở tệp đính kèm email ở chế độ xem Đọc Toàn Màn hình     Được chọn theo mặc định, tùy chọn này hiển thị tài liệu ở dạng xem Đọc Toàn Màn hình khi mở tài liệu từ tệp đính kèm email. Bỏ chọn hộp kiểm này để mở các tệp đính kèm email trong dạng xem Bố trí In.

Để xem các tùy chọn phổ biến để làm việc với Word, hãy bấm vào Microsoft Office Nút Hình ảnh nút Office, bấm vào Tùy chọn Word, rồi bấm vào Phổ biến.

Tùy chọn Phổ biến trong Word 2007

Hiển thị Thanh công cụ Mini trên vùng chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị Thanh công cụ mini khi bạn chọn văn bản. Thanh công cụ mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các công cụ định dạng.

Bật tính năng Xem trước Trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước hiệu ứng của thay đổi định dạng trong tài liệu.

Hiện tab Nhà phát triển trong Ribbon     Chọn tùy chọn này để hiển thị tab Nhà phát triển trên Dải băng trong Hệ thống Microsoft Office 2007 trình. Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Tab Nhà phát triển bao gồm các công cụ tạo macro và biểu mẫu, cũng như các tính năng liên quan đến XML. Bỏ chọn hộp kiểm này để ẩn tab Nhà phát triển.

Luôn sử dụng ClearType     Được chọn theo mặc định, tùy chọn này bật ClearType để làm cho văn bản dễ đọc hơn. Nếu bạn thay đổi thiết đặt này, bạn phải khởi động Microsoft Office word để thiết đặt có hiệu lực.

Lưu ý: 

  • Cài đặt này áp dụng cho tất cả các Office khác nhau.

  • Trên các máy tính chạy Microsoft Windows XP, việc bật tùy chọn này sẽ ghi đè thiết đặt ClearType trong Windows. Tùy chọn này không sẵn dùng trên máy tính chạy Windows Vista.

Mở tệp đính kèm email ở chế độ xem Đọc Toàn Màn hình     Được chọn theo mặc định, tùy chọn này hiển thị tài liệu ở dạng xem Đọc Toàn Màn hình khi mở tài liệu từ tệp đính kèm email. Bỏ chọn hộp kiểm này để mở các tệp đính kèm email trong dạng xem Bố trí In.

Bảng phối màu    Chọn một tùy chọn trong danh sách để thay đổi bảng phối màu của các chương trình.

Kiểu Mẹo Màn hình     Chọn một kiểu từ danh sách để kiểm soát việc hiển thị tên nút và thông tin hữu ích bổ sung. Chọn Hiển thị mô tả tính năng trong Mốc màn hình cho tên và thông tin hữu ích, chọn Không hiển thị mô tả tính năng chỉ trong Mẹo màn hình cho tên nút hoặc chọn Không hiển thị Mốc màn hình cho cả hai.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên xuất hiện ở đây sẽ được liên kết với chỉnh sửa mà bạn thực hiện khi xem lại tài liệu bằng cách sử dụng tính năng Theo dõi Thay đổi. Đó cũng là tên tác giả liên kết với tài liệu bạn tạo. Ví dụ: trong trang bìa thiết kế sẵn có chứa tên tác giả, tên xuất hiện trong hộp Tên người dùng được dùng tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn vào hộp Tên viết tắt để thay đổi tên viết tắt liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên viết tắt xuất hiện ở đây liên kết với các chú thích mà bạn thêm khi xem lại tài liệu.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng với ngôn ngữ Office     Bấm Ngôn Cài đặt để bật các tính năng cần thiết cho những ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong Hệ thống Microsoft Office 2007.

Bạn không tìm thấy tùy chọn mình đang tìm kiếm ở đây, hãy thử một trong những cách sau:

Tùy chọn Word (Nâng cao)

Tùy chọn Word (Hiển thị)

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Đã cập nhật vào 11/05/2018 nhờ phản hồi của khách hàng.

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng đưa vào Word và các phiên bản Hệ điều hành bạn đang sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×