Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi một bảng được tạo, Power Query thường tự động phát hiện các tiêu đề cột và tăng cấp chúng nếu cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tăng cấp một hàng đầu tiên thành tiêu đề cột hoặc giáng cấp tiêu đề cột thành hàng đầu tiên khi cần.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Quy trình

  1. Để mở một truy vấn, hãy định vị một truy vấn đã tải trước đó từ Trình soạn thảo Power Query, chọn một ô trong dữ liệu, rồi chọn Truy vấn> Sửa. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tạo, tải hoặc chỉnh sửa truy vấn trong Excel.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Để tăng cấp hàng đầu tiên thành tiêu đề cột, chọn Trang đầu> Dùng Hàng Đầu tiên làm Tiêu đề.

    • Để giáng cấp tiêu đề cột thành hàng đầu tiên, chọn Trang đầu, chọn mũi tên bên cạnh Sử dụng Hàng Đầu tiên làm Tiêu đề ,rồi chọn Sử dụng Tiêu đề làm Hàng Đầu tiên.

Xem thêm

Trợ giúp Power Query Excel

Tăng cấp hoặc giáng cấp tiêu đề cột (docs.com)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×