We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Khi bạn làm việc trong một sổ ghi chép dùng chung và người nào đó đã bổ sung phần nội dung, thì các tiêu đề của sổ làm việc, các phần và trang có sửa đổi sẽ được in đậm và nội dung mới trên mỗi trang sẽ được tô sáng. Định dạng này cho bạn biết có các bản cập nhật để xem lại và tạo thuận lợi để tìm thấy những thay đổi.

Ảnh chụp màn hình của nút Ẩn Tác giả trong OneNote 2016.

Lưu ý:  Tô sáng này khác với bút tô sáng văn bản mà bạn có thể áp dụng cho văn bản từ tab Nhà, ngay cả khi nó trông giống như vậy.

Khi bạn bấm vào một trang, phần in đậm và tô sáng tự động sẽ biến mất, để cho thấy bạn đã duyệt nó. Tuy nhiên, bạn không cần phải bấm qua mỗi phần hoặc trang từng cái một để loại bỏ phần tô sáng. Bạn có thể đánh dấu các phần và sổ ghi chép ở dạng đã đọc để loại bỏ cùng lúc phần in đậm và tô sáng.

Để đánh dấu một phần là đã đọc:

  1. Bấm vào tab phần với nội dung chưa đọc, rồi bấm Lịch sử > Đánh dấu là Đã đọc.

  2. Chọn Đánh dấu là Đã đọc.

    Ảnh chụp màn hình của nút Đánh dấu là đã Đọc trong OneNote 2016.

Để đánh dấu toàn bộ sổ ghi chép là đã đọc, hãy bấm Lịch sử > Đánh dấu là Đã Đọc > Đánh dấu Sổ ghi chép là Đã đọc.

Mẹo:  Nếu bạn muốn áp dụng lại định dạng in đậm và tô sáng trên một trang, như một lời nhắc để xem phần này sau, bấm Đánh dấu là Đã đọc > Đánh dấu là Chưa đọc.

Khi xem lại các thay đổi của người khác, bạn cũng có thể thấy một danh sách các thay đổi trong một sổ ghi chép được chia sẻxem tên tắt của tác giả khác được liệt kê bên cạnh những thay đổi của họ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×