Tại thời điểm này, chỉ các tài khoản Microsoft cá nhân sử dụng miền Outlook.com có thể đồng bộ giữa Microsoft To Do và Outlook 2016. Nếu tài khoản Microsoft cá nhân của bạn sử dụng miền như @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.comthì nhiệm vụ của bạn sẽ tự động đồng bộ giữa Microsoft To Do và Outlook 2016 trên Windows.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân đã đăng ký với một miền khác, như @gmail.com hoặc @yahoo.com,nhiệm vụ của bạn sẽ không tự động đồng bộ. Để đồng bộ hóa các tác vụ giữa Microsoft To Do và Outlook 2016, bạn sẽ cần tạo một biệt danh mới cho tài khoản của mình bằng cách đăng ký một địa chỉ email outlook.com mới. 

Để tạo biệt danh mới cho tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Bên dưới (các) biệt danh tài khoản, chọn Thêm email.

  3. Chọn tùy chọn để Tạo địa chỉ email mới, rồi thêm địa chỉ đó dưới dạng biệt danh và nhập những gì bạn muốn cho địa chỉ @outlook.com mới của bạn.

  4. Chọn Thêm biệt danh.

  5. Sau khi biệt danh mới đã được thêm vào tài khoản của bạn, chỉ cần chọn tùy chọn để Đặt làm chính.

Bây giờ khi địa chỉ @outlook.com mới của bạn là biệt danh chính cho tài khoản của bạn, bạn sẽ cần cập nhật tài khoản Microsoft của mình trong Outlook 2016:

  1. Loại bỏ tài khoản Microsoft ban đầu của bạn.

  2. Đi tới Tệp>Thêm Tài khoản để thêm địa chỉ email @outlook.com mới làm tài khoảnMicrosoft 365 của bạn vào Tài Outlook 2016.

  3. Nhập địa chỉ email @outlook.com mới của bạn, rồi chọn Kết nối. (Hoặc bạn có thể cần phải nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo.)

  4. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK>tất.

Nhiệm vụ của bạn giờ sẽ đồng bộ giữa các Microsoft To Do và Outlook 2016 động.   

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×