Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một số loại tài khoản không có phần bổ trợ nào được bật. Bạn nên nhìn thấy các tính năng bổ trợ được đề cập trong phần bổ trợ là gì và làm thế nào để chúng hoạt động? "nếu bạn có tài khoản Microsoft 365 hoặc Outlook.com. Nếu bạn không có tùy chọn bổ trợ và bạn có tài khoản Microsoft 365 hoặc Outlook.com, thì kiểu tài khoản cụ thể của bạn có thể không được hỗ trợ. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×