Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang sử dụng Android 9 (Android pie), một tính năng trong bản dựng có thể hạn chế sử dụng nền của Outlook. Để kích hoạt lại cảnh báo Outlook:

  1. Đóng và relaunch Outlook.

  2. Bấm vào xem thông báo về việc sử dụng nền bị hạn chế ở cuối màn hình.

  3. Bấm vào xem cài đặt.

  4. Đi đến quản lý việc sử dụng pin.

  5. Tìm thiết đặt của Outlook, rồi đi đến sử dụng pin hoặc dùng chi tiết.

  6. Nếu hạn chế nền hoặc cho phép hoạt động nền bị hạn chế, hãy bấm vào nó để tắt hạn chế.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×