Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang sử dụng Android 9 (Android pie), một tính năng trong bản dựng có thể hạn chế sử dụng nền của Outlook. Để kích hoạt lại cảnh báo Outlook:

  1. Đóng và relaunch Outlook.

  2. Bấm vào xem thông báo về việc sử dụng nền bị hạn chế ở cuối màn hình.

  3. Bấm vào xem cài đặt.

  4. Đi đến quản lý việc sử dụng pin.

  5. Tìm thiết đặt của Outlook, rồi đi đến sử dụng pin hoặc dùng chi tiết.

  6. Nếu hạn chế nền hoặc cho phép hoạt động nền bị hạn chế, hãy bấm vào nó để tắt hạn chế.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×