Tại sao tôi không nhận được cảnh báo email và lịch mời bằng android 9 (hình tròn)?

Nếu bạn đang sử dụng Android 9 (Android pie), một tính năng trong bản dựng có thể hạn chế sử dụng nền của Outlook. Để kích hoạt lại cảnh báo Outlook:

  1. Đóng và relaunch Outlook.

  2. Bấm vào xem thông báo về việc sử dụng nền bị hạn chế ở cuối màn hình.

  3. Bấm vào xem cài đặt.

  4. Đi đến quản lý việc sử dụng pin.

  5. Tìm thiết đặt của Outlook, rồi đi đến sử dụng pin hoặc dùng chi tiết.

  6. Nếu hạn chế nền hoặc cho phép hoạt động nền bị hạn chế, hãy bấm vào nó để tắt hạn chế.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×