Theo mặc định, thông báo sẽ chỉ xuất hiện cho các thư mới trong hộp thư đến ưu tiên. Nếu bạn muốn được thông báo về tất cả các thư mới:

  1. Trong ứng dụng của chúng tôi, hãy gõ nhẹ vào thiết đặt.

  2. Bên dưới thư, hãy gõ nhẹ vào thông báo.

  3. Thay đổi thông báo thư cho mỗi tài khoản cho tất cả, chỉ hộp thư đến ưu tiên hoặc không có.

Bạn cũng có thể cần thay đổi thiết đặt của mình trong hệ thống Android để biết thông báo. Điều này khác nhau cho từng thiết bị, nhưng vui lòng kiểm tra xem thiết đặt hệ thống của bạn cho phép Outlook nhận thông báo.

Để tìm hiểu thêm về hộp thư đến ưu tiên, vui lòng xem liên kết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×