Sau đây là một số lý do vì sao nút Nhóm bị xám mờ và các thao tác bạn có thể thực hiện để kích hoạt lại nút này.

Nút Nhóm không khả dụng

  • Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh.

  • Bạn không thể sử dụng công cụ Nhóm với các biểu tượng SVG. Để nhóm các biểu tượng SVG, trước tiên bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng. Để biết thêm thông tin, xem mục Chuyển đổi hình ảnh SVG thành hình Office.

  • Vùng chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF. Nút Nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng nào trong những đối tượng này được chọn.

Nút Nhóm không khả dụng

  • Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh.

  • Nếu lựa chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF, nút Nhóm sẽ không sẵn dùng.

Nút Nhóm không khả dụng

  • Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh.

  • Bạn không thể sử dụng công cụ Nhóm với các biểu tượng SVG. Để nhóm các biểu tượng SVG, trước tiên bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng. Để biết thêm thông tin, xem mục Chuyển đổi hình ảnh SVG thành hình Office.

  • Vùng chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF. Nút Nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng nào trong những đối tượng này được chọn.

Lưu ý: Nếu không có cách nào trong số các cách trên có thể kích hoạt nút Nhóm cho bạn, hãy tìm kiếm ở diễn đàn Giải đáp hoặc đăng câu hỏi của bạn ở đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×