Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn gặp vấn đề khi mở tệp? Có thể là do tệp đã được lưu ở định dạng tệp mà phiên bản Word này không hỗ trợ. Hãy kiểm tra bảng bên dưới xem có phải trường hợp này không.

Quan trọng: Nếu Word for Android thể mở tệp, bạn có thể thấy thông báo lỗi yêu cầu bạn thử mở tệp trong ứng dụng Word trên thiết bị khác. Không có sự cố với chính tệp đó; điều này xảy ra Word for Android không thể đọc một số thành phần trong tệp của bạn.
Hãy thử mở tệp trong Word for Windows, Word trên web hoặc Word for iOS. Khi bạn thực hiện điều này, Word sẽ tìm cách khôi phục tài liệu của bạn và yêu cầu bạn lưu một bản sao. Sau khi bạn lưu bản sao, tài liệu của bạn sẽ mở ở bất kỳ đâu mà không có vấn đề gì. 

Tệp tương thích

Loại tệp

Mở và sửa

Mở ở dạng Chỉ Đọc

Tài liệu Word (.docx)

Tài liệu nhị phân (.doc)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Mẫu Word (.dotx)

Không

Không

Mẫu nhị phân (.dot)

Không

Không

Tài liệu cho phép Macro (.docm)

Không

(Cập nhật thành .định dạng docx để chỉnh sửa)

Các tệp được bảo vệ bằng IRM

Văn bản OpenDocument (.odt)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Bảo vệ bằng mật khẩu (Password-To-Open)

Bảo vệ bằng mật khẩu (Password-To-Change)

Không

PDF ( .pdf)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Tệp văn bản định dạng phong phú (.rtf)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Tệp XML Word, Word 2003 XML hoặc tệp XML khác (.xml)

Không

Không

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (.htm, .html)

Không

Không

Trang web (.mht, .mhtml)

Không

Không

Tệp văn bản thuần (.txt)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Tài liệu Works 6-9 (.wps)

Không

Không

Macro được giữ nguyên cho định dạng .doc và .docm; tuy nhiên, bất kỳ tệp nào được tạo ra từ tệp .dot hay .dotm đều sẽ KHÔNG chứa những macro có liên kết. Bạn không thể sửa hoặc thực thi macro.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×