Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft để làm tại https://to-do.Microsoft.com và xem thông báo "chúng tôi đang gặp sự cố khi đồng bộ hóa dữ liệu của bạn. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết thêm thông tin ", điều này có thể là do kết nối mạng của bạn. Sử dụng VPN, proxy hoặc tường lửa có thể gây ra sự cố đồng bộ với việc cần làm.

Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để có các URL sau đây được liệt kê:

 • *.microsoft.com

 • *.msecnd.net

 • *.live.com

 • graph.windows.net

 • graph.microsoft.com

 • *.office.com

 • *.office.net

 • *.office365.com

 • static2.sharepointonline.com

 • todo-web-endpoint.azureedge.net

 • *.microsoftonline.com

 • *.microsoft.io

 • *.windows.net

 • microsoft-my.sharepoint.com

 • microsoft.sharepoint.com

 • login.microsoftonline.com

Nếu bạn thấy các sự cố đăng nhập tương tự với các dịch vụ web khác của Office 365, vui lòng làm theo các hướng dẫnsau.

Nếu sự cố vẫn tiếp tục sau khi xem trắng danh sách các địa chỉ này và dường như không liên quan đến kết nối mạng của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×