Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn tìm cách cài đặt phần bổ trợ Office vào một tên miền có vẻ không quen thuộc, có thể có rủi ro đối với bảo mật của bạn. Để giúp chúng tôi bảo vệ bạn, chúng tôi yêu cầu bạn xem lại và xác minh rằng miền bạn muốn thử cài đặt phần bổ trợ là miền của tổ chức bạn.

Nếu bạn tin cậy tên miền mà bạn đang được hỏi và nhận diện nó là tên miền của tổ chức bạn, hãy bấm Quay lại, rồi bấm hoặc gõ nhẹ Có để cài đặt bổ trợ. Nếu bạn không nhận ra miền, hãy làm theo các hướng dẫn sau để cài đặt phần bổ trợ vào miền của tổ chức bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×