Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo, áp dụng hoặc xóa chế độ xem tùy chỉnh

Bạn có thể dùng một dạng xem tùy chỉnh để lưu các thiết đặt hiển thị cụ thể (chẳng hạn như các hàng và cột ẩn, lựa chọn ô, thiết đặt bộ lọc và thiết đặt cửa sổ) và các thiết đặt in (chẳng hạn như thiết đặt trang, lề, đầu trang và chân trang và thiết đặt trang tính) cho một trang tính để bạn có thể nhanh chóng áp dụng các thiết đặt này cho trang tính đó khi cần. Bạn cũng có thể bao gồm một tài liệu vùng in cụ thể trong dạng xem tùy chỉnh.

Bạn có thể tạo nhiều dạng xem tùy chỉnh cho mỗi trang tính, nhưng bạn chỉ có thể áp dụng dạng xem tùy chỉnh cho trang tính hiện hoạt khi bạn tạo dạng xem tùy chỉnh. Nếu bạn không còn cần dạng xem tùy chỉnh, bạn có thể xóa dạng xem đó.

Tạo dạng xem tùy chỉnh

  1. Trên trang tính, thay đổi thiết đặt hiển thị và in mà bạn muốn lưu trong dạng xem tùy chỉnh.

  2. Đi đến Xem >Dạng xem Sổ làm > Dạng xem Tùy > Thêm.

  3. Trong hộp Tên , nhập tên cho dạng xem.

    Mẹo: Để làm cho dạng xem dễ xác định hơn, bạn có thể đưa tên của trang tính hiện hoạt vào tên của một dạng xem.

  4. Bên dưới Bao gồm trong dạng xem, hãy chọn hộp kiểm của các thiết đặt mà bạn muốn đưa vào. Tất cả các dạng xem bạn thêm vào sổ làm việc sẽ xuất hiện bên dưới Dạng xem trong hộp thoại Dạng xem Tùy chỉnh. Khi bạn chọn một dạng xem trong danh sách, rồi bấm Hiển thị, trang tính hiện hoạt khi bạn tạo dạng xem sẽ được hiển thị.

Quan trọng: Nếu bất kỳ trang tính nào trong sổ làm việc có chứa bảng Excel thì Dạng xem Tùy chỉnh sẽ không sẵn dùng ở bất kỳ đâu trong sổ làm việc.

Áp dụng dạng xem tùy chỉnh

  1. Đi đến Xem Dạng xem > Làm việc khác > Dạng xem Tùy chỉnh.

  2. Trong hộp Dạng xem, bấm vào tên của dạng xem bạn muốn áp dụng, rồi bấm hiện.

Lưu ý: Nếu dạng xem của bạn được tạo trên một trang tính khác thì trang tính đó sẽ được tự động hiển thị.

Xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh

  1. Đi đến Xem Dạng xem > Làm việc khác > Dạng xem Tùy chỉnh.

  2. Trong hộp Dạng xem, bấm vào tên của dạng xem bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×