Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn tạo một bản trình bày đồ họa cho một chuỗi các sự kiện, chẳng hạn như các mốc thời gian trong một dự án hoặc các sự kiện chính về cuộc sống của một người, bạn có thể dùng đường thời gian đồ họa SmartArt. Sau khi tạo đường thời gian, bạn có thể thêm ngày, di chuyển ngày, thay đổi bố trí và màu và áp dụng các kiểu khác nhau.

Ví dụ về Đường thời gian Cơ sở

Tạo đường thời gian

 1. Trên tab Chèn, hãy bấm SmartArt.

  Bấm SmartArt

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt , bấm Tiến trình, rồi bấm đúp vào bố trí đường thời gian.

  Mẹo: Có hai đồ họa SmartArt theo đường thời gian: Đường thời gian cơ bản và Đường thời gian Điểm nhấn Vòng tròn, nhưng bạn cũng có thể dùng hầu hết mọi đồ họa SmartArt liên quan đến tiến trình.

  Đường thời gian trong Đồ họa SmartArt

 3. Bấm [Văn bản], rồi nhập hoặc dán văn bản của bạn vào đồ họa SmartArt.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Ngăn Văn bản và nhập văn bản của mình ở đó. Nếu bạn không thấy Ngăn Văn bản, trêntab Thiết kế Công cụ SmartArt, hãy bấm Ngăn Văn bản.

 1. Bấm vào một hình trong đường thời gian.

  Bấm vào điểm ngày tháng cuối cùng

 2. Trên tab Thiếtkế Công cụ SmartArt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm ngày trước đó, hãy bấm Thêm Hình dạng, rồi bấm Thêm Hình dạng Trước.

  • Để thêm ngày sau đó, hãy bấm Thêm Hình dạng, rồi bấm Thêm Hình dạng Sau.


   Trên tab Thiết kế, hãy bấm Thêm Hình dạng.

 3. Trong hộp ngày mới, nhập ngày bạn muốn.

 1. Trên đường thời gian, bấm vào ngày bạn muốn di chuyển.

  Chọn ngày tháng trên đường thời gian

 2. Trên tab Thiếtkế Công cụ SmartArt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển ngày sớm hơn ngày đã chọn, hãy bấm Di chuyển Lên.

 3. Để di chuyển ngày sau ngày đã chọn, hãy bấm Di chuyển Xuống.

Dời ngày tháng lên hoặc xuống

 1. Bấm vào đường thời gian đồ họa SmartArt.

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ SmartArt, trong nhóm Bố trí, bấm Xem thêm Nút xem thêm .

  Bấm để thêm nhiều bố trí khác

  Lưu ý: Để chỉ xem đường thời gian và bố trí liên quan đến quy trình, ở cuối danh sách bố trí, bấm Thêm Bố trí, rồi bấm Tiến trình.

 3. Chọn một đường thời gian hoặc đồ họa SmartArt liên quan đến quy trình, chẳng hạn như sau:

  • Để thể hiện tiến trình trong một đường thời gian, hãy bấm Vào Tiến trình Có điểm nhấn.

   Tiến trình Nhấn mạnh

  • Để tạo đường thời gian có ảnh hoặc ảnh, hãy bấm Danh sách Ảnh Liên tục. Hình tròn được thiết kế để chứa ảnh.

   Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

 1. Bấm vào đường thời gian đồ họa SmartArt.

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Thay đổi màu cho đường thời gian của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Thiết kế Công cụ SmartArt, hãy đảm bảo bạn đã chọn đường thời gian.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Đặt con trỏ trên bất kỳ tổ hợp nào để xem trước màu trong đường thời gian của bạn trông như thế nào.

Một kiểu SmartArt áp dụng kết hợp các hiệu ứng, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hoặc phối cảnh 3-D, chỉ với một lần bấm, để mang lại diện mạo đẹp mắt cho đường thời gian của bạn một cách chuyên nghiệp.

 1. Bấm vào đường thời gian.

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ SmartArt, bấm vào kiểu bạn muốn.

  Chọn kiểu mới

  Mẹo: Để biết thêm kiểu, hãy bấm Nút xem thêm, ở góc dưới bên phải của hộp Kiểu.

Xem thêm

Tạo đường thời gian

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, bấm SmartArt.

  Nhóm Hình dạng trên tab Chèn.

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt , bấm Tiến trình, rồi bấm đúp vào bố trí đường thời gian (chẳng hạn như Đường thời gian Cơ bản).

 3. Để nhập văn bản của bạn, hãy thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: Nếu ngăn Văn bản không nhìn thấy được, hãy bấm vào điều khiển.

   điều khiển ngăn văn bản

  • Bấm vào một mục nhập trong đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn.

   Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các mục nhập mà bạn muốn.

Các tác vụ đường thời gian khác

 1. Bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm một mục nhập khác vào.

 2. Bấm vào mục nhập hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm mục nhập mới.

 3. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên bên cạnh Thêm Hình dạng.

  Nhóm Tạo Đồ họa trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab Thiết kế.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn một mục nhập sau mục nhập đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Sau.

  • Để chèn mục nhập trước mục nhập đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Trước.

Để xóa một mục nhập khỏi đường thời gian của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong đồ họa SmartArt, chọn văn bản cho hộp văn bản cho mục nhập mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

 • Trong ngăn Văn bản, chọn toàn bộ văn bản cho mục nhập mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

  Lưu ý: 

  • Để thêm hình dạng từ ngăn Văn bản:

   1. Tại mức hình dạng, hãy đặt con trỏ ở cuối văn bản, nơi bạn muốn thêm hình dạng mới.

   2. Nhấn Enter, rồi nhập văn bản bạn muốn trong hình dạng mới.

 1. Trong ngăn văn bản, chọn mục nhập mà bạn muốn di chuyển.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển mục nhập đến một ngày trước đó, dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, hãy bấm Di chuyển Lên.

  • Để di chuyển mục nhập đến một ngày sau đó, dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm Di chuyển Xuống.
   Nhóm Tạo Đồ họa trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

   Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab Thiết kế.

 1. Bấm chuột phải vào đường thời gian bạn muốn thay đổi, rồi bấm Thay đổi Bố trí.

 2. Bấm Quy trình, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để có đường thời gian đơn giản nhưng hiệu quả, hãy bấm Đường thời gian Cơ bản.

   Đường thời gian Cơ bản

  • Để thể hiện một tiến trình, đường thời gian hoặc các bước tuần tự của tác vụ, quy trình hoặc dòng công việc, hãy bấm Vào Quy trình Có điểm nhấn.

   Tiến trình Nhấn mạnh

  • Để minh họa một đường thời gian với ảnh hoặc ảnh, hãy bấm Danh sách Ảnh Liên tục. Hình tròn được thiết kế để chứa ảnh.

   Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi bố trí của đồ họa SmartArt bằng cách bấm vào tùy chọn bố trí trong nhóm Bố trí trên tab Thiết kế bên dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn chỉ đến tùy chọn bố trí, đồ họa SmartArt của bạn sẽ thay đổi để hiện phần xem trước về cách nó sẽ trông như thế nào với bố trí đó cho bạn.

Để nhanh chóng thêm diện mạo có chất lượng như của nhà thiết kế và làm tinh tế cho đồ họa SmartArt, bạn có thể thay đổi màu sắc hoặc áp dụng kiểu cho đường thời gian của bạn. Bạn cũng có thể thêm hiệu ứng, ví dụ như vầng sáng, cạnh mềm hoặc hiệu ứng 3-D. Sử dụng Microsoft PowerPoint 2010, bạn cũng có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho dòng thời gian của mình.

Bạn có thể áp dụng tổ hợp màu có nguồn gốc từ các màu chủ đề cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Thay đổi màu cho đồ họa SmartArt của bạn.

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm chuột phải vào viền của mục nhập bạn muốn thay đổi, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Để thay đổi màu của viền mục nhập, hãy bấm Màu Đường kẻ,bấm Màu Hình ảnh nút , rồi bấm màu bạn muốn.

 3. Để thay đổi kiểu viền mục nhập, hãy bấm Kiểu Đường kẻ, rồi chọn kiểu đường bạn muốn.

 1. Bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm chuột phải vào viền của mục nhập, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 3. Bấm , rồi bấm Tô màu đồng nhất.

 4. Bấm Màu Hình ảnh nút, rồi bấm vào màu bạn muốn.

Để thay đổi nền thành màu không có trong màu chủ đề, bấm vào Xem thêm Màu, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Để xác định mức độ bạn có thể xem xuyên qua màu nền, hãy di chuyển con trượt Trong suốt hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là tổ hợp nhiều hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hoặc phối cảnh 3D mà bạn có thể áp dụng cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt của mình để tạo diện mạo độc đáo và có thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Nhóm Kiểu SmartArt trên tab Thiết kế bên dưới Công cụ SmartArt

  Để xem nhiều Kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút xem thêm.

Lưu ý: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách Kiểu SmartArt ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

Xem thêm

Tạo đường thời gian

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, bấm SmartArt.

  Ảnh nhóm Minh họa trên Ribbon

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt , bấm Tiến trình, rồi bấm đúp vào bố trí đường thời gian (chẳng hạn như Đường thời gian Cơ bản).

 3. Để nhập văn bản của bạn, hãy thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: Nếu ngăn Văn bản không nhìn thấy được, hãy bấm vào điều khiển.

   điều khiển ngăn văn bản

  • Bấm vào một mục nhập trong đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn.

   Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các mục nhập mà bạn muốn.

Các tác vụ đường thời gian khác

 1. Bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm một mục nhập khác vào.

 2. Bấm vào mục nhập hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm mục nhập mới.

 3. Trong mục Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên phía dưới Thêm Hình dạng.

  Thêm hình

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn một mục nhập sau mục nhập đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Sau.

  • Để chèn mục nhập trước mục nhập đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Trước.

Để xóa một mục nhập khỏi đường thời gian của bạn, hãy bấm vào mục nhập bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

Lưu ý: 

 • Để thêm hình dạng từ ngăn Văn bản:

  1. Tại mức hình dạng, hãy đặt con trỏ ở cuối văn bản, nơi bạn muốn thêm hình dạng mới.

  2. Nhấn Enter, rồi nhập văn bản bạn muốn trong hình dạng mới.

  3. Để thêm hộp trợ giúp, hãy nhấn Enter trong khi chọn hộp trợ giúp ở ngăn Văn bản.

 • Để di chuyển một mục nhập, hãy bấm vào mục nhập, rồi kéo nó đến vị trí mới.

 • Để di chuyển mục nhập theo mức tăng rất nhỏ, nhấn giữ CTRL trong khi nhấn các phím mũi tên trên bàn phím.

 1. Bấm chuột phải vào đường thời gian bạn muốn thay đổi, rồi bấm Thay đổi Bố trí.

 2. Bấm Quy trình, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để có đường thời gian đơn giản nhưng hiệu quả, hãy bấm Đường thời gian Cơ bản.

   Đường thời gian Cơ bản

  • Để thể hiện một tiến trình, đường thời gian hoặc các bước tuần tự của tác vụ, quy trình hoặc dòng công việc, hãy bấm Vào Quy trình Có điểm nhấn.

   Tiến trình Nhấn mạnh

  • Để minh họa một đường thời gian với ảnh hoặc ảnh, hãy bấm Danh sách Ảnh Liên tục. Hình tròn được thiết kế để chứa ảnh.

   Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi bố trí của đồ họa SmartArt bằng cách bấm vào tùy chọn bố trí trong nhóm Bố trí trên tab Thiết kế bên dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn chỉ đến tùy chọn bố trí, đồ họa SmartArt của bạn sẽ thay đổi để hiện phần xem trước về cách nó sẽ trông như thế nào với bố trí đó cho bạn.

Để nhanh chóng thêm diện mạo có chất lượng như của nhà thiết kế và làm tinh tế cho đồ họa SmartArt, bạn có thể thay đổi màu sắc hoặc áp dụng Kiểu SmartArt cho đường thời gian của bạn. Bạn cũng có thể thêm hiệu ứng, ví dụ như vầng sáng, cạnh mềm hoặc hiệu ứng 3-D. Sử dụng bản trình bày PowerPoint 2007, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho đường thời gian của mình.

Bạn có thể áp dụng tổ hợp màu có nguồn gốc từ các màu chủ đề cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Thanh công cụ SmartArt - đường thời gian

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm chuột phải vào viền của mục nhập bạn muốn thay đổi, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Để thay đổi màu của viền mục nhập, hãy bấm Màu Đường kẻ,bấm Màu Hình ảnh nút , rồi bấm màu bạn muốn.

 3. Để thay đổi kiểu viền mục nhập, hãy bấm Kiểu Đường kẻ, rồi chọn kiểu đường bạn muốn.

 1. Bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm chuột phải vào viền của mục nhập, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 3. Bấm , rồi bấm Tô màu đồng nhất.

 4. Bấm Màu Hình ảnh nút, rồi bấm vào màu bạn muốn.

Để thay đổi nền thành màu không có trong màu chủ đề, bấm vào Xem thêm Màu, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Để xác định mức độ bạn có thể xem xuyên qua màu nền, hãy di chuyển con trượt Trong suốt hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là tổ hợp nhiều hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D mà bạn có thể áp dụng cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt của mình để tạo diện mạo độc đáo và có thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Thanh công cụ SmartArt - đường thời gian

  Để xem nhiều Kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút xem thêm.

 • Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách Kiểu SmartArt ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

 • Bạn cũng có thể tùy chỉnh đồ họa SmartArt bằng cách di chuyển các mục nhập, đổi kích cỡ mục nhập, thêm tô màu hoặc hiệu ứng và thêm ảnh.

Nếu bạn đang sử dụng PowerPoint 2007, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho đường thời gian để nhấn mạnh từng mục nhập.

 1. Bấm vào đường thời gian mà bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình , trong nhóm Hoạt hình , bấm vào Tạo hiệu ứng hoạt hình, rồi bấm từng cái một.

  Hình ảnh tab Hoạt hình

Lưu ý: Nếu bạn sao chép đường thời gian có hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho nó vào một trang chiếu khác, hoạt hình cũng được sao chép.

Xem thêm

Tạo đường thời gian

Khi bạn muốn hiện một chuỗi các sự kiện, chẳng hạn như mốc dự án hoặc sự kiện, bạn có thể dùng đường thời gian đồ họa SmartArt. Sau khi tạo đường thời gian, bạn có thể thêm sự kiện, di chuyển sự kiện, thay đổi bố trí và màu và áp dụng các kiểu khác nhau.

Đồ họa đường thời gian mẫu
 1. Trên tab Chèn, bấm Quy > SmartArt.

  Chèn Smart Art trên tab Chèn
 2. Bấm Đường thời gian Cơ bản hoặc một trong các đồ họa liên quan đến quy trình khác.

  Chèn đường thời gian cơ bản
 3. Bấm vào chỗ dành sẵn [Văn bản] và nhập chi tiết sự kiện của bạn.

  Mẹo: Bạn cũng có thể mở Ngăn Văn bản và nhập văn bản của mình ở đó. Trên tab Thiết kế SmartArt , bấm Ngăn Văn bản.

 1. Bấm vào một hình trong đường thời gian.

  bấm vào một hình trong đường thời gian
 2. Trên tab Thiết kế SmartArt , bấm Thêm Hình dạng, rồi bấm Thêm Hình dạng Trước hoặc Thêm Hình dạng Sau.

  thêm hình trước hoặc sau
 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 1. Trên đường thời gian, bấm vào văn bản của sự kiện bạn muốn di chuyển.

  bấm vào văn bản sự kiện để di chuyển nó sớm hơn hoặc muộn hơn
 2. Trên tab Thiết kế SmartArt , bấm Di chuyển Lên (trái) hoặc Di chuyển Xuống (phải).

  chọn lệnh di chuyển lên hoặc di chuyển xuống

 1. Bấm vào đường thời gian.

 2. Trên tab Thiết kế SmartArt , trỏ đến pa-nen bố trí và bấm vào mũi tên xuống.

  Chọn bố trí mới cho đường thời gian
 3. Chọn một đường thời gian hoặc đồ họa SmartArt liên quan đến quy trình, chẳng hạn như sau:

  • Để thể hiện tiến trình trong một đường thời gian, hãy bấm Vào Tiến trình Có điểm nhấn.

   Ví dụ về Tiến trình có điểm nhấn
  • Để tạo đường thời gian có ảnh hoặc ảnh, hãy bấm Danh sách Ảnh Liên tục. Hình tròn được thiết kế để chứa ảnh.

   Ví dụ về danh sách có hình ảnh liên tiếp

 1. Bấm vào đường thời gian.

 2. Trên tab Thiết kế SmartArt , bấm Thay đổi Màu, rồi bấm vào tổ hợp màu bạn muốn.

  thay đổi bảng phối màu của đường thời gian

Mang lại diện mạo chuyên nghiệp cho đường thời gian của bạn bằng cách sử dụng kiểu SmartArt để áp dụng kết hợp các hiệu ứng, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hoặc phối cảnh 3-D.

 1. Bấm vào đường thời gian.

 2. Trên tab Thiết kế SmartArt , bấm vào kiểu bạn muốn.

  Áp dụng một kiểu cho đường thời gian smartart

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×