Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Với ảnh PowerPoint có thể lưu bản trình bày dưới dạng GIF động có thể được chia sẻ thông qua mạng xã hội hoặc các kênh kỹ thuật số khác.

 1. Thiết lập bản trình bày của bạn, hoàn thiện với mọi hình minh họa, hoạt hình và chuyển tiếp bạn muốn.

 2. Chọn Tệp > Xuất >Create an Animated GIF.

 3. Chất lượng mặc định là Trung bình. Sử dụng hộp thả xuống để thay đổi thành cài đặt cao hơn hoặc thấp hơn, nếu muốn.

 4. Chọn Số giây dành cho mỗi trang chiếu tối thiểu. Thời gian có thể dài hơn, nhưng không ngắn hơn mức tối thiểu này. Xem thêm chi tiết bên dưới mục "Đặt thời gian cho trang chiếu".

 5. Chọn Tạo ảnh GIF.

  PowerPoint sẽ bắt đầu lưu bản trình bày của bạn dưới dạng GIF và sẽ thông báo cho bạn khi hoàn tất. Thời gian xử lý tùy thuộc vào thiết đặt kích cỡ và chất lượng tệp. Kết quả cuối cùng sẽ là một tệp lặp liên .gif lặp.

 1. Thiết lập bản trình bày của bạn, hoàn thiện với mọi hình minh họa, hoạt hình và chuyển tiếp bạn muốn.

 2. Chọn Tệp > Xuất.

 3. Trong hộp thoại, đặt Định dạng Tệp thànhGIF và chỉ định vị trí sẽ lưu tệp hoàn tất.

 4. Chọn Xuất.

 5. Chất lượng mặc định là Trung bình. Sử dụng hộp thả xuống để thay đổi thành cài đặt cao hơn hoặc thấp hơn, nếu muốn.

 6. Chọn Số giây dành cho mỗi trang chiếu tối thiểu. Thời gian có thể dài hơn, nhưng không ngắn hơn mức tối thiểu này. Xem thêm chi tiết bên dưới mục "Đặt thời gian cho trang chiếu".

 7. Chọn Tạo ảnh GIF.

  PowerPoint sẽ bắt đầu lưu bản trình bày của bạn dưới dạng GIF và sẽ thông báo cho bạn khi hoàn tất. Thời gian xử lý tùy thuộc vào thiết đặt kích cỡ và chất lượng tệp. Kết quả cuối cùng sẽ là một tệp lặp liên .gif lặp.

Đặt thời gian cho trang chiếu

Khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng GIF, bạn sẽ chỉ định Số giây dành cho từng trang chiếu. Đây là khoảng thời gian tối thiểu áp dụng cho tất cả trang chiếu.

 • Giá trị mặc định cho thiết đặt tối thiểu này là một giây.

 • Nếu một trang chiếu trong bản trình bày có hoạt hình hoặc đa phương tiện cộng lại lớn hơn thời lượng tối thiểu thì điều này không vấn đề gì. Độ dài đầy đủ của những hoạt hình hoặc phương tiện đó được ghi lại trong ảnh GIF.

 • Nếu một trang chiếu trong bản trình bày của bạn không có hoạt hình hoặc đa phương tiện hay nếu chúng tồn tại nhưng nhỏ hơn thời lượng tối thiểu, thì trang chiếu sẽ được ghi lại trong khoảng thời gian tối thiểu đó.

 • Bạn sẽ bổ sung thêm mọi thời gian đặt cho chuyển tiếp giữa các trang chiếu và không được tính vào Số giây dành cho từng trang chiếu.

Chi tiết về ảnh GIF hoàn thiện

 • Tệp đã lưu sẽ là một ảnh GIF lặp liên tục.PowerPoint không cho phép bạn thay đổi nó thành một số lượng hữu hạn các lần lặp lại.

 • Tất cả hoạt hình, chuyển tiếp và đa phương tiện (chẳng hạn như video hoặc GIF) trên trang chiếu sẽ được đưa vào tệp GIF hoàn thiện.

 • Nếu trang chiếu của bạn không có hoạt hình, chuyển tiếp hoặc đa phương tiện thì tốc độ khung hình cho mỗi giây (FPS) của ảnh GIF hoàn chỉnh sẽ là nghịch đảo của Số giây dành cho từng cài đặt trang chiếu bạn chọn khi tạo ảnh GIF. Ví dụ: nếu số giây dành cho mỗi trang chiếu là 1, thì số giây được viết ở dạng phân số là 1/1. Nghịch đảo (đối với các khung trên giây) cũng sẽ là 1/1 khung trên giây. Nếu số giây dành cho mỗi trang chiếu là 3, thì dạng phân số sẽ là 3/1 và nghịch đảo sẽ là 1/3 khung trên mỗi giây.

 • Nếu một trang chiếu trong tệp bị ẩn, nó sẽ bị bỏ qua hoàn toàn khi ảnh GIF được tạo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×