Bạn có thể sử dụng tính Bản đồ 3D để khám phá dữ liệu với bất kỳ loại bản đồ nào bằng cách tạo hoặc nhập bản đồ tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo bản đồ tùy chỉnh để cho biết lưu lượng trên các tuyến đường chuyên chở, chẳng hạn như bản đồ trên hòn đảo hư cấu này.

Ảnh bản đồ tùy chỉnh

Để làm điều này, bạn cần có:

 • Một ảnh có định dạng tệp .jpg, .bmp hoặc .png. Ví dụ như một ảnh sơ đồ sàn hoặc bản đồ tuyến đường chuyên chở công cộng.

 • Dữ liệu liên quan đến hình ảnh mà 3D Bản đồ thể vẽ trên bản đồ tùy chỉnh của bạn bằng hệ thống tọa độ XY.

  Mẹo: Nếu bạn chưa có dữ liệu X và Y, hãy thử sử dụng Microsoft Paint để ghi lại vị trí điểm ảnh của các mục trong ảnh của bạn và nhập chúng vào cột X và Y trên trang tính của mình.

Đây là cách bạn có thể sử dụng các mục đó để tạo bản đồ tùy chỉnh của bạn:

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc có dữ liệu tọa độ X và Y cho ảnh của bạn.

 2. Bấm Chèn bản > 3D.

 3. Bấm Hành trình Mới.

 4. Trong ảnh 3D Bản đồ, bấm vào Hình> Cảnh Mới.

 5. Chọn Bản đồ Tùy chỉnh Mới.

 6. Trong hộp Tùy chọn Bản đồ Tùy chỉnh, hãy bấm Duyệt hình nền Nút Ảnh, xác định vị trí ảnh bạn muốn dùng, chọn nó và bấm Mở.

  Hộp thoại tùy chọn bản đồ tùy chỉnh

 7. Điều chỉnh các tọa độ X và Y nếu cần thiết.

  Bạn cũng có thể:

  • Lật các trục bằng cách chọn hộp Hoán đổi trục X và Y.

  • Bấm Tự động Khớp để có kích thước phù hợp nhất.

  • Chọn hộp kiểm Khóa các giá trị toạ độ hiện tại nếu bạn không muốn các giá trị thay đổi.

 8. Bấm Áp dụng để chấp nhận các lựa chọn bạn đã thực hiện và bấm Tiếp theo trong Ngăn Tầng.

  Giờ đây, bạn đã sẵn sàng sử dụng tính năng 3D Bản đồ như khi làm với bất kỳ dữ liệu địa lý nào khác.

Xem thêm

6 cách tuyệt vời để sử dụng tùy chỉnh Bản đồ

Bắt đầu với 3D Maps

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×