Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Pareto hoặc biểu đồ tần suất đã sắp xếp sẽ chứa cả các cột được sắp xếp theo thứ tự giảm dần và một đường biểu diễn tỷ lệ phần trăm tổng tích lũy. Biểu đồ Pareto làm nổi bật các yếu tố lớn nhất trong tập dữ liệu và được xem là một trong bảy công cụ giám sát chất lượng cơ bản nhờ giúp dễ dàng thấy được những vấn đề hoặc sự cố phổ biến nhất.

Ví dụ về biểu đồ Pareto

Tạo biểu đồ Pareto

 1. Chọn dữ liệu của bạn. Thông thường, bạn chọn một cột chứa văn bản (thể loại) và một trong các số. Một biểu đồ pareto sau đó phân nhóm các danh mục giống nhau và tính tổng các số tương ứng.

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ pareto ví dụ

  Nếu bạn chọn hai cột chứa số chứ không phải một cột chứa số và một cột chứa danh mục văn bản tương ứng, Excel sẽ lập biểu đồ cho dữ liệu của bạn thành các bin, giống như biểu đồ tần suất. Sau đó bạn có thể điều chỉnh các bin này.

 2. Hãy bấm Chèn > Chèn Biểu đồ Thống kê, rồi bên dưới Biểu đồ tần suất, chọn Pareto.

  Hình cho thấy biểu đồ Pareto được truy nhập từ tab Chèn

  Bạn cũng có thể sử dụng tab Tất cả Biểu đồ trong Biểu đồ được Đề xuất để tạo biểu đồ Pareto (bấm Chèn > Biểu đồ được Đề xuất > tab Tất cả biểu đồ.

Mẹo: Sử dụng tab Thiết kếĐịnh dạng để tùy chỉnh diện mạo cho biểu đồ của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy các tab này, hãy bấm vào bất kỳ chỗ nào trong biểu đồ Pareto để thêm Công cụ Biểu đồ vào ribbon.

Tab Thiết kế và Định dạng cho Công cụ Biểu đồ

Cấu hình bin

 1. Bấm chuột phải vào trục ngang của biểu đồ, > Định dạng Trục >Tùy chọn Trục.

  Lệnh Định dạng Trục trên menu lối tắt
 2. Sử dụng thông tin dưới đây để chọn tùy chọn mà bạn muốn trong ngăn tác vụ Định dạng Trục.

  Ngăn tác vụ Định dạng Trục

  Theo Thể loại    Tùy chọn mặc định khi vẽ cả dữ liệu lẫn văn bản. Thể loại văn bản được vẽ trên trục ngang và vẽ đồ thị theo thứ tự giảm dần.

  Mẹo: Để đếm số lần xuất hiện cho chuỗi văn bản, hãy thêm một cột và điền vào giá trị "1", sau đó vẽ biểu đồ Pareto và đặt bin thành Theo Thể loại.

  Tự động    Đây là tùy chọn mặc định cho biểu đồ Pareto được vẽ với một cột dữ liệu duy nhất. Độ rộng bin được tính bằng cách sử dụng Quy tắc tham chiếu chuẩn tắc của Scott.

  Độ rộng bin    Nhập một số thập phân dương cho số lượng điểm dữ liệu trong mỗi phạm vi.

  Số lượng bin    Nhập số lượng bin cho biểu đồ Pareto (bao gồm bin tràn trên và tràn dưới). Độ rộng bin sẽ tự động điều chỉnh.

  Bin tràn trên    Chọn hộp này để tạo bin cho tất cả các giá trị lớn hơn số trong ô tương ứng. Để thay đổi giá trị này, hãy nhập một số thập phân vào hộp.

  Bin tràn dưới    Chọn hộp này để tạo bin cho tất cả các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số trong ô tương ứng. Để thay đổi giá trị này, hãy nhập một số thập phân vào hộp.

Các công thức được sử dụng để tạo biểu đồ tần suất trong Excel 2016

Quy tắc tham chiếu chuẩn tắc của Scott:   

Công thức cho tùy chọn Tự động

Quy tắc tham chiếu chuẩn tắc của Scott cố gắng giảm thiểu độ chênh lệch trong phương sai của biểu đồ Pareto so với tập dữ liệu, đồng thời giả định rằng dữ liệu được phân bố chuẩn tắc.

Bin Tràn trên   

Công thức cho tùy chọn Bin tràn trên

Bin Tràn dưới   

Công thức cho tùy chọn Bin tràn dưới

Tạo biểu đồ Pareto

 1. Chọn dữ liệu của bạn. Thông thường, bạn chọn một cột chứa văn bản (thể loại) và một trong các số. Một biểu đồ pareto sau đó phân nhóm các danh mục giống nhau và tính tổng các số tương ứng.

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ pareto ví dụ

  Nếu bạn chọn hai cột chứa số chứ không phải một cột chứa số và một cột chứa danh mục văn bản tương ứng, Excel sẽ lập biểu đồ cho dữ liệu của bạn thành các bin, giống như biểu đồ tần suất. Sau đó bạn có thể điều chỉnh các bin này. Để biết chi tiết, hãy xem "Cấu hình bin" trên tab Windows Đầu .

 2. Trên ruy-băng, bấm tab Chèn, rồi bấm Biểu Biểu tượng biểu đồ thống kê (biểu tượng Biểu đồ thống kê) và trong phần Biểu đồ tần suất, bấm Pareto.

  Biểu đồ Pareto trên ribbon

  Mẹo: Sử dụng tab Thiết kế biểu đồ và Định dạng để tùy chỉnh diện tích của biểu đồ. Nếu bạn không nhìn thấy những tab này, hãy bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ Pareto để hiển thị chúng trên ribbon.

Xem Thêm

Tạo biểu đồ thác nước

Tạo biểu đồ tần suất

Tạo biểu đồ Hộp và Dải dữ liệu trung bình

Tạo biểu đồ cây trong tài Office

Tạo biểu đồ tia nắng hướng tâm trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×