Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Với biểu đồ Vùng, bạn có thể tạo các phần trực quan hóa chẳng hạn như các bản đồ tiểu bang xanh và tiểu bang đỏ thể hiện kết quả bầu cử chính trị, thị phần theo quốc gia, hoặc thu nhập cá nhân theo mã zip.

Biểu đồ Vùng cho biết những ngôn ngữ được nói ở Nam Mĩ

Một biểu đồ Vùng sẽ hiển thị bất kỳ vùng nào trong số những vùng sau đây trong dữ liệu của bạn:

  • Quốc gia

  • Bang/Tỉnh

  • Hạt

  • Mã Zip/Mã bưu điện

  • Nếu bạn không thấy Ngăn Tầng, hãy bấm Trang đầu >Ngăn Tầng.

    Nút Ngăn Tầng trên tab Trang đầu Power Map

  • Trên tab Danh sách Trường, hãy bấm Thay đổi trực quan hóa thành Vùng.

    Biểu tượng biểu đồ Vùng trên tab Danh sách Trường

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×