Bạn có thể sắp xếp văn bản thành các cột trong Hộp Văn bản hoặc hình dạng. Bạn cũng có thể chỉ định giãn cách (theo inch) giữa các cột. Đây là cách thực hiện:

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, chỗ dành sẵn hoặc viền hình dạng và bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Ở bên phải cửa sổ, bấm Vào Tùy chọn Văn bản để > hộp văn Nút hộp văn bản.

  Thiết đặt lề của hộp văn bản
 3. Bấm Cột, nhập số cột trong hộp Số và khoảng cách giữa mỗi cột (theo inch) trong hộp Giãn cách.
  Chuyển văn bản thành các cột

  Nếu nút Cột bị mờ đi, có thể là do bạn đang làm việc trên bảng. Các cột cho bảng được mô tả trong một bài viết riêng biệt. Xem mục Thêm hoặc xóa hàng và cột trong bảng.

 4. Bất kỳ văn bản nào mà bạn nhập vào lúc này sẽ xuất hiện trong các cột. Nếu đối tượng bạn bấm chuột phải trong bước 1 đã chứa văn bản, bạn sẽ thấy văn bản bây giờ xuất hiện trong các cột.

  Bạn có thể điều chỉnh cân bằng văn bản trong các cột bằng cách thêm hoặc loại bỏ ngắt dòng: Nhấn Enter để thêm các dòng trống và di chuyển văn bản sang cột tiếp theo hoặc nhấn Backspace hoặc Xóa hoặc loại bỏ các dòng trống và di chuyển văn bản sang cột trước đó.

  Bạn cũng có thể đổi kích cỡ hộp có chứa các cột để làm cho các cột thậm chí còn hơn nếu muốn.

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, chỗ dành sẵn hoặc viền hình dạng và bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Ở bên phải cửa sổ, bấm Tùy chọn Văn bản để mở > hộp văn bản. Trong ngăn Định dạng Hình, chọn Tùy chọn Văn bản > bản .

 3. Bấm Cột, nhập số cột trong hộp Số và khoảng cách giữa mỗi cột (theo inch) trong hộp Giãn cách.

  Tùy chọn Cột trong ngăn Định dạng Hình giúp bạn sắp xếp văn bản trong các cột

  Nếu nút Cột bị mờ đi, có thể là do bạn đang làm việc trên bảng. Các cột cho bảng được mô tả trong một bài viết riêng biệt. Xem mục Thêm hoặc xóa hàng và cột trong bảng.

 4. Bất kỳ văn bản nào mà bạn nhập vào lúc này sẽ xuất hiện trong các cột. Nếu đối tượng bạn bấm chuột phải trong bước 1 đã chứa văn bản, bạn sẽ thấy văn bản bây giờ xuất hiện trong các cột.

  Bạn có thể điều chỉnh cân bằng văn bản trong các cột bằng cách thêm hoặc loại bỏ ngắt dòng: Nhấn Enter để thêm các dòng trống và di chuyển văn bản sang cột tiếp theo hoặc nhấn Backspace hoặc Xóa hoặc loại bỏ các dòng trống và di chuyển văn bản sang cột trước đó.

  Bạn cũng có thể đổi kích cỡ hộp có chứa các cột để làm cho các cột thậm chí còn hơn nếu muốn.

Ngắt cột

Bạn không thể chèn ngắt cột trong hộp văn bản nhiều cột. Nếu đây là tính năng bạn muốn yêu cầu, vui lòng gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn để giúp chúng tôi ưu tiên các tính năng mới trong các bản cập nhật trong tương lai. Xem mục Làm thế nào để gửi phản hồi về Microsoft Office? để biết thêm thông tin.

Tạo cột trong bảng

Nếu bạn đang sử dụng bảng, tínhnăng tạo cột sẽ khác. Hãy đọc mục Thêm hoặc xóa hàng và cột trong bảng thay vì bài viết này.

Xem thêm

Thêm bảng vào bản chiếu

Di chuyển hoặc đổi cỡ bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×