Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dùng Phối Thư để tự động thêm địa chỉ gửi thư hoặc thông tin cá nhân hóa khác vào ấn phẩm của bạn.

 1. Trên tab Gửi thư , hãy bấm Phối Thư > dẫn Phối Thư Từng Bước.

 2. Trong ngăn Phối Thư , bên dưới Tạo danh sách người nhận, chọn một:

  • Sử dụng danh sách hiện có.

  • Chọn từ danh bạ Outlook.

  • Nhập danh sách mới.

 3. Bấm Tiếp: Tạo hoặc kết nối với danh sách người nhận.

 4. Các tùy chọn danh sách người nhận của bạn phụ thuộc vào lựa chọn bạn đã thực hiện ở bước 2:

  • Để sử dụng danh sách người nhận hiện có, hãy chọn danh sách trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu.

  • Để chọn từ danh bạ Outlook của bạn, hãy chọn danh sách liên hệ trong hộp thoại Chọn Liên hệ, rồi bấm OK. Sau đó, chọn những người nhận riêng lẻ trong hộp thoại Người nhận Phối Thư, rồi bấm OK.

  • Để tạo danh sách mới, trong hộp thoại Danh sách Địa chỉ Mới, nhập tên, địa chỉ và các chi tiết khác cho người nhận, rồi bấm OK.

   Lưu ý: Trước khi bắt đầu nhập thông tin trong danh sách mới, bạn có thể thêm, loại bỏ hoặc đổi tên các trường xuất hiện trong hộp thoại Danh sách Địa chỉ Mới. Bấm Tùy chỉnh Cột, rồi thực hiện thay đổi của bạn.

   Khi bạn hoàn tất việc thêm chi tiết người nhận, hãy đặt tên cho danh sách của bạn, rồi bấm OK.

 5. Bấm Tiếp theo: Chuẩn bị ấn phẩm của bạn.

 6. Chuẩn bị ấn phẩm của bạn bằng cách kéo các mục thông tin người nhận (chẳng hạn như tên và địa chỉ) vào ấn phẩm của bạn.

 7. Bấm tiếp: Tạo ấn phẩm đã phối.

 8. Trong Tạo ấn phẩm đã phối, chọn một trong các mục sau:

  • In để in các trang đã phối.

  • Xem trước khi in để xem các trang trước khi in.

  • Phối vào một ấn phẩm mới để tạo ấn phẩm mới với các trang được phối.

  • Thêm vào ấn phẩm hiện có để thêm các trang đã phối vào cuối ấn phẩm của bạn.

  Bạn cũng có thể chọn in danh sách người nhận, lưu lối tắt vào danh sách hoặc xuất danh sách sang tệp mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×