Tạo hoặc xóa danh sách tùy chỉnh để sắp xếp và điền dữ liệu

Tạo hoặc xóa danh sách tùy chỉnh để sắp xếp và điền dữ liệu

Sử dụng danh sách tùy chỉnh để sắp xếp hoặc điền theo thứ tự do người dùng xác định. Excel cung cấp các danh sách ngày trong tuần và tháng trong năm tích hợp sẵn, tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo danh sách tùy chỉnh của riêng mình.

Để tìm hiểu về danh sách tùy chỉnh, thật hữu ích khi thấy cách danh sách đó hoạt động và cách danh sách đó được lưu trữ trên máy tính.

So sánh danh sách tích hợp sẵn và tùy chỉnh

Excel cung cấp các danh sách tùy chỉnh ngày trong tuần và tháng trong năm tích hợp sẵn sau đây.
 

Danh sách tích hợp sẵn

CN, T2, T3, T4, T5, T6, T7

Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy

Thg1, Thg2, Thg3, Thg4, Thg5, Thg6, Thg7, Thg8, Thg9, Thg10, Thg11, Thg12

Tháng Một, Tháng Hai, Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Sáu, Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa hay xóa danh sách tích hợp sẵn.

Bạn cũng có thể tạo danh sách tùy chỉnh của riêng mình, đồng thời sử dụng danh sách đó để sắp xếp hoặc điền. Ví dụ: nếu bạn muốn sắp xếp hay điền vào danh sách sau đây, bạn sẽ cần tạo một danh sách tùy chỉnh do không có thứ tự tự nhiên.

Danh sách tùy chỉnh

Cao, Trung bình, Thấp

Lớn, Trung bình và Nhỏ

Bắc, Nam, Đông và Tây

Giám đốc Bán hàng Cấp cao, Giám đốc Bán hàng Khu vực, Giám đốc Bán hàng Bộ phận và Đại diện Bán hàng

Danh sách tùy chỉnh có thể tương ứng với dải ô hoặc bạn có thể nhập danh sách vào hộp thoại Danh sách tùy chỉnh.

Lưu ý: Một danh sách tùy chỉnh chỉ có thể bao gồm văn bản hoặc văn bản được kết hợp với số. Đối với văn bản tùy chỉnh chỉ bao gồm các số, như 0 đến 100, trước tiên bạn phải tạo danh sách số được định dạng là văn bản.

Có hai cách để tạo danh sách tùy chỉnh. Nếu danh sách tùy chỉnh ngắn, bạn có thể nhập giá trị trực tiếp vào cửa sổ bật lên. Nếu danh sách tùy chỉnh dài, bạn có thể nhập từ dải ô.

Nhập các giá trị trực tiếp

Hãy làm theo các bước sau để tạo danh sách tùy chỉnh bằng cách nhập giá trị:

 1. Đối với Excel 2010 trở lên, bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Chung > Chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh.

 2. Đối với Excel 2007, bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút > Tùy chọn Excel > Phổ biến >Tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel > Chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Danh sách tùy chỉnh, bấm vào DANH SÁCH MỚI, rồi nhập các mục nhập vào hộp Mục nhập danh sách, bắt đầu với mục nhập đầu tiên.

  Nhấn phím Enter sau mỗi mục nhập.

 4. Khi danh sách đã hoàn tất, bấm Thêm.

  Thêm các mục danh sách tùy chỉnh theo cách thủ công bằng cách nhập các mục đó vào hộp thoại Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh rồi nhấn Thêm

  Các mục trong danh sách bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong ngăn Danh sách tùy chỉnh.

 5. Bấm vào OK hai lần.

Tạo một danh sách tùy chỉnh từ dải ô 

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong dải ô, nhập những giá trị bạn muốn sắp xếp hoặc điền, theo thứ tự bạn muốn, từ trên xuống dưới. Chọn dải ô bạn vừa nhập và làm theo hướng dẫn trước đó để hiển thị cửa sổ bật lên Chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh.

 2. Trong cửa sổ bật lên Danh sách tùy chỉnh, xác minh rằng tham chiếu ô của danh sách các mục bạn đã chọn xuất hiện trong trường Nhập danh sách từ ô, rồi bấm Nhập.

 3. Các mục trong danh sách bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong ngăn Danh sách tùy chỉnh.

  Hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh từ Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Tổng quát > Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh. Đối với Excel 2007, bấm Nút Office > Tùy chọn Excel > Phổ biến > Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.
 4. Bấm OK hai lần.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tạo danh sách tùy chỉnh theo giá trị, ví dụ như văn bản, số, ngày hoặc thời gian. Bạn không thể tạo danh sách tùy chỉnh cho các định dạng ví dụ như màu ô, màu phông hoặc biểu tượng.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Làm theo hướng dẫn trước đó để hiển thị hộp thoại Chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh.

 2. Trong hộp Danh sách tùy chỉnh, chọn danh sách bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa.

Sau khi bạn tạo danh sách tùy chỉnh, danh sách tùy chỉnh đó sẽ được thêm vào đăng ký của máy tính, vì vậy danh sách tùy chỉnh đó sẽ sẵn dùng trong các sổ làm việc khác. Nếu bạn sử dụng danh sách tùy chỉnh khi sắp xếp dữ liệu, danh sách tùy chỉnh cũng sẽ được lưu với sổ làm việc để có thể sử dụng trên máy tính khác, kể cả máy chủ nơi sổ làm việc của bạn có thể được phát hành tới Excel Services và bạn muốn dựa trên danh sách tùy chỉnh để sắp xếp.

Tuy nhiên, nếu bạn mở sổ làm việc trên một máy tính hoặc máy chủ khác, bạn sẽ không nhìn thấy danh sách tùy chỉnh được lưu trữ trong tệp sổ làm việc ở hộp thoại Danh sách tùy chỉnhsẵn dùng từ Tùy chọn Excel, chỉ từ cột Thứ tự của cửa sổ bật lên Sắp xếp. Danh sách tùy chỉnh được lưu trữ trong tệp sổ làm việc cũng không sẵn dùng ngay lập tức cho lệnh Điền.

Nếu bạn thích, hãy thêm danh sách tùy chỉnh được lưu trữ trong tệp sổ làm việc vào đăng ký của máy tính hoặc máy chủ khác, đồng thời, làm cho danh sách tùy chỉnh sẵn dùng từ cửa sổ bật lên Danh sách tùy chỉnh trong Tùy chọn Excel. Từ cửa sổ bật lên Sắp xếp, trong cột Thứ tự, chọn Danh sách tùy chỉnh để hiển thị cửa sổ bật lên Danh sách tùy chỉnh, sau đó chọn danh sách tùy chỉnh, rồi bấm vào Thêm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo danh sách ngày tuần tự

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×