Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi cài đặt các chương trình Microsoft Office, bạn có thể lựa chọn tạo lối tắt màn hình nền cho từng chương trình Office riêng biệt. Tuy nhiên, nếu bạn không tạo lối tắt màn hình nền tại thời điểm cài đặt Office mà sau này mới muốn có lối tắt thì bạn vẫn có thể tạo lối tắt một cách dễ dàng.

Lưu ý: Bài viết này giải thích về cách tạo lối tắt trên màn hình nền. Bạn cũng có thể thêm chương trình vào thanh tác vụ. Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, hãy bấm chuột phải vào tên hoặc ô chương trình, bấm vào Xem thêm > Ghim vào thanh tác vụ. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 trở xuống, hãy bấm chuột phải vào tên hoặc ô chương trình, rồi chọn Ghim vào thanh tác vụ.

Tạo lối tắt màn hình nền cho chương trình Office

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10

 1. Bấm vào phím Windows, rồi duyệt đến chương trình Office bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 2. Bấm chuột trái vào tên chương trình, rồi kéo ra màn hình nền của bạn.

  Lối tắt cho chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8

 1. Bấm vào phím Windows, rồi duyệt đến chương trình Office bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 2. Bấm chuột phải vào tên hoặc ô chương trình, rồi chọn Mở vị trí tệp.

 3. Bấm chuột phải vào tên chương trình, rồi bấm vào Gửi Tới > Màn hình nền (Tạo lối tắt).

  Lối tắt cho chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Tạo lối tắt màn hình nền cho tài liệu hoặc tệp Office

Bạn cũng có thể tạo lối tắt màn hình nền cho các tệp hoặc tài liệu Office cụ thể.

 1. Trong Windows Explorer, duyệt đến tài liệu hoặc tệp bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 2. Bấm chuột phải vào tên tài liệu, rồi bấm vào Tạo lối tắt. Trong Windows 8 bạn sẽ bấm vào Gửi Tới trên > màn hình nền (Tạo lối tắt).

  Lối tắt cho tài liệu hoặc tệp đó sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×