Trong Power Pivot, bạn có thể thêm một bảng trống vào mô hình dữ liệu. Bảng trống không chứa bất kỳ dữ liệu thực nào có thể là một cách hay để sắp xếp các số đo, giúp dễ tìm chúng hơn trong danh sách Trường PivotTable và Power View. Ví dụ: bạn có thể tạo một bảng có tên là Số đo doanh số chỉ chứa các số đo tính toán dữ liệu doanh số. Bạn có thể tạo các số đo trong khu vực tính toán của bảng Số đo Doanh số giống như bất kỳ bảng nào khác. Sau đó, bạn có thể ẩn các cột trống khỏi công cụ khách, chỉ hiển thị số đo của bạn trong danh sách Trường.

Để thêm bảng trống vào mô hình dữ liệu

  1. Trong Excel, hãy bấm chuột phải vào một ô trống trong trang tính hiện có hoặc trang tính mới, rồi bấm Sao chép.

  2. Trong Power Pivot, bấm vào Dán hoặc nhấn Cntrl+V để mở hộp thoại Dán Xem trước.

  3. Trong Xem trướcDán , trong Tên Bảng, nhập tên bảng.

  4. Đánh dấu chọn Dùng hàng thứ nhất làm tiêu đề cột, sau đó bấm OK.

Bây giờ bạn sẽ có một bảng mới với một cột duy nhất không có dữ liệu trong đó. Bạn có thể ẩn cột trống mới; bấm chuột phải vào tiêu đề cột, rồi bấm ẩn khỏi máy khách. Bạn cũng có thể xóa bỏ Excel trang tính trống mà bạn đã sao chép ô trống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×