Để giúp bạn giữ nguyên tổ chức, bạn có thể tạo các trang con bằng cách thụt lề trang trong OneNote trên iPad hoặc iPhone của bạn. Bạn sẽ cần có ít nhất hai trang trong mục này trước khi có thể tạo một trang con.

  1. Gõ nhẹ vào chỉnh sửa ở đầu danh sách trang.

  2. Gõ nhẹ vào trang mà bạn muốn thụt lề dưới dạng một trang phụ.

  3. Gõ nhẹ vào biểu tượng thụt lề phải ở cuối danh sách trang.

    Trang sẽ bị thụt lề và sẽ trở thành trang con của trang ở trên.

  4. Để nhô lề trang, hãy gõ nhẹ vào nút lề trái ở cuối danh sách trang.

  5. Gõ nhẹ xong ở phía trên cùng của danh sách trang khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa trang.

    Lưu ý: Sau khi bạn đã thụt lề trang để tạo trang phụ, bạn hiện không thể thu gọn để ẩn trang con.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×