We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bạn có thể tạo trang chiếu tóm tắt hoặc mục lục theo cách thủ công bằng cách sao chép tiêu đề trang chiếu lên một trang chiếu mới và (tùy chọn) tạo siêu kết nối cho từng trang chiếu.

Trước tiên, chọn Trang > Chiếu Mới để tạo một trang chiếu mới cho mục lục của bạn. Sau đó, sử dụng hai quy trình bên dưới để (1) sao chép tất cả tiêu đề trang chiếu bạn muốn đưa vào mục lục và (2) tạo siêu kết nối trỏ tới các trang chiếu đó. 

(PowerPoint for Microsoft 365, PowerPoint 2021, và PowerPoint 2019 ) Thay vì sử dụng quy trình thủ công được mô tả bên dưới, bạn có thể tự động tạo mục lục dựa trên ảnh, có siêu kết nối. Xem mục Sử dụng tính năng Thu phóng cho PowerPoint để biết chi tiết.

Sao chép tiêu đề trang chiếu từ dạng xem Dàn bài

Cách nhanh nhất để sao chép tất cả các tiêu đề trang chiếu của bạn vào một trang chiếu là sử dụng dạng xem Dàn bài.

 1. Trên tab Xem , chọn Dạng xem Dàn bài.

 2. Bấm chuột phải vào ngăn hình thu nhỏ, trỏ tới Thu gọn, rồi bấm Thu gọn Tất cả.

 3. Bấm và kéo để chọn tất cả các tiêu đề trang chiếu mà bạn muốn bao gồm, rồi bấm chuột phải và chọn Sao chép.

 4. Trên tab Xem , chọn Thông thường.

 5. Chuyển sang hộp văn bản trên trang chiếu mục lục, rồi trên tab Trang đầu, chọn Dán >Đặc biệt.

 6. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, chọn Văn bản có Định dạng (RTF) hoặc Văn bản Không định dạng, rồi bấm OK. Bạn có thể muốn sử dụng Tùy chọn phông chữ trên tab Trang đầu để thay đổi diện mạo của danh sách tóm tắt hoặc nội dung của mình.

Tạo siêu kết nối đến các trang chiếu riêng lẻ trong mục lục của bạn

Sau khi bạn có các tiêu đề trên trang chiếu mục lục, hãy biến từng tiêu đề thành siêu kết nối nhảy đến trang chiếu tương ứng trong bản trình bày của bạn.

 1. Chọn một trong các tiêu đề bạn đã dán trên trang chiếu mục lục.

 2. Trên tab Chèn, chọn Liên kết.

 3. Trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối, chọn vị trí trong tab Tài liệu Này.

 4. Trong hộp Chọn vị trí trong tài liệu này, bên dưới Tiêu đề Trang chiếu, chọn tiêu đề trang chiếu tương ứng với tiêu đề bạn đã chọn ở bước 1.

 5. Bấm OK để chèn siêu kết nối vào bảng trang chiếu nội dung của bạn.

 6. Lặp lại các bước từ 1-5 cho mỗi siêu kết nối mà bạn muốn tạo trong mục lục.

(PowerPoint for Microsoft 365 for Mac ) Thay vì sử dụng quy trình thủ công được mô tả bên dưới, bạn có thể tự động tạo mục lục dựa trên ảnh, có siêu kết nối. Xem mục Sử dụng tính năng Thu phóng cho PowerPoint để biết chi tiết.

Sao chép tiêu đề trang chiếu từ dạng xem Dàn bài

Cách nhanh nhất để sao chép tất cả các tiêu đề trang chiếu của bạn vào một trang chiếu là sử dụng dạng xem Dàn bài.

 1. Trên tab Xem , chọn Dạng xem Dàn bài.

 2. Nhấn Ctrl+bấm chuột hoặc bấm chuột phải vào ngăn hình thu nhỏ, trỏ tới Thu gọn, rồi bấm Thu gọn Tất cả.

 3. Bấm và kéo để chọn tất cả các tiêu đề trang chiếu bạn muốn đưa vào, rồi sao chép chúng. (Ctrl+bấm chuột hoặc bấm chuột phải, rồi bấm Sao chép.)

 4. Trên tab Xem , chọn Thông thường.

 5. Bấm vào hộp văn bản trên trang chiếu mục lục, rồi bấm vào Chỉnh sửa >Đặc biệt.

 6. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, chọn Văn bản có Định dạng (RTF) hoặc Văn bản Không định dạng, rồi bấm OK. Bạn có thể muốn sử dụng Tùy chọn phông chữ trên tab Trang đầu để thay đổi diện mạo của danh sách tóm tắt hoặc nội dung của mình.

Tạo siêu kết nối đến các trang chiếu riêng lẻ trong mục lục của bạn

Sau khi bạn có các tiêu đề trên trang chiếu mục lục, hãy biến từng tiêu đề thành siêu kết nối nhảy đến trang chiếu tương ứng trong bản trình bày của bạn.

 1. Chọn một trong các tiêu đề bạn đã dán vào bảng trang chiếu nội dung.

 2. Trên menu Chèn , chọn Siêu kết nối.

 3. Trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối, chọn tab Tài liệu Này.

 4. Chọn hình tam giác bên cạnh Tiêu đề Trang chiếu để bung rộng danh sách tiêu đề trang chiếu cho bản trình bày hiện tại. Sau đó chọn tiêu đề trang chiếu tương ứng với tiêu đề bạn đã chọn ở bước 1.

 5. Bấm OK để chèn siêu kết nối vào bảng trang chiếu nội dung của bạn.

 6. Lặp lại các bước từ 1-5 cho mỗi siêu kết nối mà bạn muốn tạo trong mục lục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×