Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo nhóm Microsoft từ SharePoint

Các site nhóm được kết nối với một nhóm Microsoft 365 trong SharePoint có thể nhanh chóng thêm các nhóm Microsoftcủa ứng dụng nhắn tin để cải thiện chức năng cộng tác liên lạc và nội dung.  

Các site nhóm chưa được kết nối với một nhóm có thể kết nối với một nhóm Microsoft 365

Ngoài ra, người dùng Microsoft nhóm hiện tại có thể nâng cao một nhóm Microsoft 365 hiện có với chức năng nhóm. 

Các nhóm giúp dễ dàng hơn:

  • Truyền đạt hiệu quả hơn thông qua cuộc trò chuyện thời gian thực, gọi trực tuyến và hội thảo web.

  • Cộng tác trên các tệp với các ứng dụng Microsoft 365 tích hợp sẵn như Word, Excel và PowerPoint.

  • Đảm bảo nội dung nhạy cảm là tuân thủ và bảo mật.

Lưu ý: Nếu bạn không muốn tạo nhóm Microsoft cho site SharePoint của mình, chỉ cần bấm vào dấu x ở phía trên cùng của biểu ngữ nhóm Microsoft ở góc dưới bên trái của site và sau đó bấm để bỏ chọn biểu ngữ cho phiên trình duyệt hiện tại hoặc bấm không hiện lại cho tôi để loại bỏ biểu ngữ vĩnh viễn khỏi site của bạn.

Để tạo nhóm Microsoft từ SharePoint:

  1. Đi đến một site nhóm có liên kết với nhóm của bạn

  2. Chọn tạo nhóm ở góc dưới bên trái của trang chủ

    Tạo nhóm Microsoft

Một nối kết đến nhóm sẽ được thêm vào dẫn hướng site.

Nối kết nhóm Microsoft trong mục dẫn hướng site nhóm SharePoint

Lưu ý: Chức năng này sẽ được giới thiệu dần dần, trước tiên các tổ chức có tùy chọn phát hành mục tiêu được chọn trong Trung tâm quản trị Office 365. Bạn có thể không nhìn thấy tính năng này hoặc có thể trông khác với mô tả ở đây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×