Tạo nhô lề

Kiểu tụt đầu dòng Treo, còn được gọi là kiểu tụt lề dòng thứ hai, sẽ đặt dòng đầu tiên của đoạn văn bản bằng cách đặt dòng đó vào lề, rồi tụt vào từng dòng tiếp theo của đoạn văn.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Treo.

  Chọn định danh Treo đầu lề

  Bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề bằng cách sử dụng trường Theo.

 4. Chọn OK.

Để thêm đầu đoạn vào đoạn văn, xem mục Chèn đầu đoạn.

Để dãn lề dòng đầu tiên của đoạn văn, hãy xem mục Indent dòng đầu tiên của đoạn văn.

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn thêm kiểu đầu dòng treo.

 2. Đi tới Định dạng > Đoạnvăn .

  Chọn Đoạn văn từ menu Định dạng

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Treo.

  Chọn định danh Treo đầu lề

  Bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề bằng cách sử dụng trường Theo.

 4. Chọn OK.

Để thêm đầu đoạn vào đoạn văn, xem mục Chèn đầu đoạn.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Treo.

  Chọn định danh Treo đầu lề

  Bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề bằng cách sử dụng trường Theo.

 4. Chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×