Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Kiểu tụt đầu dòng Treo, còn được gọi là kiểu tụt lề dòng thứ hai, sẽ đặt dòng đầu tiên của đoạn văn bản bằng cách đặt dòng đó vào lề, rồi tụt vào từng dòng tiếp theo của đoạn văn.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Treo.

  Chọn định danh Treo đầu lề

  Bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề bằng cách sử dụng trường Theo.

 4. Chọn OK.

Để thêm đầu đoạn vào đoạn văn, xem mục Chèn đầu đoạn.

Để dãn lề dòng đầu tiên của đoạn văn, hãy xem mục Indent dòng đầu tiên của đoạn văn.

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn thêm kiểu đầu dòng treo.

 2. Đi tới Định dạng > Đoạn văn.

  Chọn Đoạn văn từ menu Định dạng

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Treo.

  Chọn định danh Treo đầu lề

  Bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề bằng cách sử dụng trường Theo.

 4. Chọn OK.

Để thêm đầu đoạn vào đoạn văn, xem mục Chèn đầu đoạn.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Treo.

  Chọn định danh Treo đầu lề

  Bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề bằng cách sử dụng trường Theo.

 4. Chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×