Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn có mục tiêu dài hạn thì cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó là phân bổ thời gian một cách nhất quán cho mục tiêu mỗi ngày. Khi bạn thiết lập một tác vụ để lặp lại mỗi ngày, chúng tôi sẽ đề xuất rằng bạn thêm nó vào ngày của tôi khi bạn mở ứng dụng mỗi buổi sáng.

Bạn có thể thêm các bước, đặt lời nhắc và chỉ định ngày đến hạn để giúp theo kịp với các nhiệm vụ của bạn. Sau khi tạo được thói quen hàng ngày là làm việc hướng tới mục tiêu, bạn có thể dần dần bắt đầu gia tăng nỗ lực hướng tới việc hoàn thành mục tiêu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×