Bạn có thể có các hội thoại nhắn tin tức thời (IM) với một hoặc nhiều liên hệ.

Bạn muốn làm gì?

Gửi tin nhắn tức thời tới một liên hệ

Để gửi tin nhắn tức thời, hãy làm như sau:

 1. Từ màn hình liên hệ , nhấn tìm kiếm. Bắt đầu nhập tên của một người vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ xuất hiện bên dưới hộp.

 2. Khi bạn tìm thấy liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, hãy gõ nhẹ vào tên của người đó và trên màn hình thẻ, gõ nhẹ biểu tượng gửi IM và bắt đầu nhập tin nhắn của bạn.

Nhận tin nhắn tức thời

Khi bạn đã đăng nhập vào ứng dụng Lync nhưng không tích cực sử dụng ứng dụng Lync và ai đó gửi tin nhắn tức thời cho bạn, một cảnh báo sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của màn hình. Thực hiện các thao tác sau:

 • Để chấp nhận lời mời, nhấn vào cảnh báo.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn cũng đã đăng nhập vào Lync trên một thiết bị khác, bạn có thể nhận được thông báo cho biết Lync không thể kết nối với hội thoại. Tin nhắn xuất hiện trong màn hình hội thoại là hội thoại bị nhỡ. Nếu điều này xảy ra, hãy mở hội thoại bị nhỡ và gửi tin nhắn để tiếp tục cuộc hội thoại trên thiết bị di động của bạn.

 • Bạn cũng có thể bật Thông báo Đẩy để nhận thông báo khi ai đó đang tìm cách liên hệ với bạn khi bạn đang không tích cực sử dụng Lync trên điện thoại di động của bạn.

Mời người khác vào cuộc hội thoại

Trong hội thoại IM, hãy mời ai đó mới bằng cách làm như sau:

 1. Để mời ai đó vào cuộc hội thoại tin nhắn tức thời, từ màn hình Hội thoại, gõ nhẹ Vào Khác (...) ở cuối màn hình, rồi nhấn vào mời.

 2. Chọn hoặc tìm kiếm liên hệ bạn muốn mời vào cuộc hội thoại.

Chuyển đổi giữa các hội thoại tin nhắn tức thời

 • Để chuyển đổi giữa các hội thoại, từ màn hình hội thoại , hãy gõ nhẹ vào hội thoại mà bạn muốn trả lời.

Báo cáo tin nhắn tức thời thành cuộc gọi

Chuyển hội thoại IM thành cuộc gọi bằng cách làm như sau:

 • Từ màn hình Hội thoại, gõ nhẹ biểu tượng Thêm (...) ở dưới cùng và sau đó gõ nhẹ cuộc gọi công việc.

Tìm một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ

Khi bạn bị nhỡ một hội thoại, tab hội thoại sẽ hiển thị biểu tượng hội thoại bị nhỡ.

 1. Để xem một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ, từ màn hình hội thoại này, một danh sách các cuộc hội thoại gần đây và bị nhỡ sẽ xuất hiện.

 2. Gõ nhẹ vào hội thoại để trả lời.

Kết thúc hội thoại

Khi bạn đã hoàn tất hội thoại IM, hãy làm như sau:

 • Từ màn hình Hội thoại, Gõ nhẹ biểu tượng Thêm (...) ở dưới cùng và sau đó gõ nhẹ xóa hội thoại.

Lưu ý:  Hành động này sẽ xóa vĩnh viễn cuộc hội thoại khỏi thiết bị của bạn. Để lưu hội thoại, hãy gửi email lịch sử hội thoại đến địa chỉ email của bạn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×