Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
  1. Trên tab thiết kế trang , trong nhóm đề án , hãy bấm vào mũi tên xem thêm trên bộ sưu tập phối màu.
    Bảng phối màu khác trong Publisher 2010

  2. Bấm tạo bảng phối màu mới.

  3. Trong hộp thoại tạo sơ đồ màu mới , bên dưới mới, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh mỗi màu mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn một màu mới.

    • Để xem thêm lựa chọn màu, hãy bấm thêm màu.

  4. Nhập tên cho bảng phối màu tùy chỉnh của bạn, rồi bấm lưu.

    Tất cả các đối tượng trong ấn phẩm của bạn đã được điền vào màu đề án hiện đã được điền vào các màu trong bảng phối màu tùy chỉnh của bạn.

Lưu ý:  Bảng phối màu tùy chỉnh của bạn bây giờ là lược đồ màu mặc định. Các màu mà bạn đã chọn hiện có thể được dùng làm màu sắc đề án khi chọn màu trong ấn phẩm của mình. Ví dụ: khi chọn màu tô cho các ô trong bảng, hình, nền trang hoặc màu phông.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×