We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Nếu bạn có một bộ lịch mà bạn thường xuyên xem cùng nhau, chẳng hạn như đồng nghiệp làm việc hoặc gia đình của bạn, bằng cách sử dụng các nhóm lịch giúp bạn dễ dàng xem lịch biểu kết hợp trong nháy mắt. Các nhóm lịch cũng có thể bao gồm các tài nguyên, lịch Internethoặc lịch SharePoint.

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu một tài khoản Microsoft Exchange Server.

Xem video ngắn về việc tạo một nhóm lịch.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Tạo nhóm lịch

Có hai cách để bạn có thể tạo nhóm lịch:

 • Chọn thành viên từ danh sách Sổ Địa chỉ hoặc danh bạ

 • Tạo một nhóm lịch dựa trên lịch mà bạn đang xem

Chọn thành viên từ sổ địa chỉ hoặc danh sách liên hệ

 1. Trong lịch, trên tab trang đầu, trong nhóm quản lý lịch , hãy bấm nhóm lịch > tạo nhóm lịch mới.

 2. Nhập tên cho nhóm lịch mới, rồi bấm OK.

 3. Bên dưới sổ địa chỉ, chọn Sổ Địa chỉ hoặc danh sách liên hệ mà bạn muốn chọn thành viên của nhóm.

 4. Duyệt tên hoặc nhập chúng vào hộp Tìm kiếm , bấm vào tên mà bạn muốn, rồi bấm thành viên nhóm. Lặp lại bước này cho mỗi lịch mà bạn muốn đưa vào nhóm, rồi bấm OK.

Tạo một nhóm lịch dựa trên lịch mà bạn đang xem

 1. Trong lịch, trên tab trang đầu, trong nhóm quản lý lịch, hãy bấm nhóm lịch > lưu dưới dạng nhóm lịch mới.

 2. Nhập tên cho nhóm lịch mới, rồi bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Nhóm lịch mới mở ra bên cạnh bất kỳ lịch hoặc nhóm nào đã mở.

  • Để thêm lịch khác vào dạng xem, hãy chọn các hộp kiểm của lịch mà bạn muốn trong Ngăn Dẫn hướng.

Thêm lịch vào nhóm lịch

Để thêm lịch vào nhóm lịch hiện có, trong ngăn dẫn hướng, hãy kéo nó đến nhóm lịch mà bạn muốn.

Nếu lịch mà bạn muốn thêm không có trong ngăn dẫn hướng của mình, hãy làm như sau:

 1. Trong lịch, trên tab trang đầu, trong nhóm quản lý lịch , hãy bấm mở lịch, rồi bấm vào loại lịch mà bạn muốn.

 2. Duyệt tên hoặc nhập chúng vào hộp Tìm kiếm , bấm vào tên mà bạn muốn, rồi bấm lịch. Lặp lại bước này cho mỗi lịch mà bạn muốn đưa vào nhóm, rồi bấm OK. Các lịch đã thêm xuất hiện trong thư mục lịch dùng chung trong ngăn dẫn hướng.

  Lưu ý: Trong dạng xem lịch biểu, bạn có thể bấm vào hộp thêm lịch ở phía dưới cùng của dạng xem rồi nhập tên mà bạn muốn. Lịch được thêm vào thư mục lịch dùng chung trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong ngăn dẫn hướng, kéo lịch từ lịch chia sẻ vào nhóm lịch mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể di chuyển một thành viên của bất kỳ nhóm lịch nào đến một nhóm khác. Trong ngăn dẫn hướng, kéo lịch vào nhóm lịch mà bạn muốn.

Xem một nhóm lịch

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, chọn hộp kiểm lịch.

  Nhóm Lịch trong Ngăn Dẫn hướng

Lịch nhóm xuất hiện cạnh nhau hoặc ở dạng xem lịch biểungang. Để xem lịch trong chế độ che phủ, hãy làm như sau:

 1. Trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp , bấm vào ngày, tuần làm việc, tuần hoặc tháng.

  Lịch được sắp xếp theo cạnh nhau.

 2. Bấm vào mũi tên chế độ xem trong lớp phủ trên tab trên mỗi lịch bạn muốn che phủ.

  Lưu ý: 

  • Bất kỳ lịch nào trong ngăn dẫn hướng có thể được xem cùng với bất kỳ nhóm nào, ngay cả khi nó không phải là thành viên của nhóm đó. Bạn cũng có thể xem nhiều nhóm lịch cùng nhau. Chọn hộp kiểm của bất kỳ lịch hoặc nhóm lịch nào mà bạn muốn xem.

  • Bạn có thể ẩn bất kỳ lịch nào khỏi dạng xem bằng cách bỏ chọn hộp kiểm trong ngăn dẫn hướng, hoặc bằng cách bấm đóng lịch trên tab của lịch. Điều này chỉ thay đổi các lịch ở dạng xem hiện tại. Nó không loại bỏ bất kỳ lịch nào khỏi nhóm lịch.

Xóa nhóm lịch

 • Trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào nhóm lịch mà bạn muốn xóa, rồi bấm xóa nhóm.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×