We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Sử dụng trang Mọi người trong Outlook.com để xem, tạo và chỉnh sửa danh bạ cùng danh sách liên hệ. Tạo liên hệ mới từ đầu hoặc thêm ai đó làm liên hệ từ thư email. Bạn cũng có thể tạo danh sách liên hệ để gửi email đến một nhóm người.

Để truy nhập trang Mọi người, hãy đăng nhập vào Outlook.com, rồi chọn Mọi người ở góc dưới bên trái trang.

Tạo liên hệ

Các liên hệ mới được lưu trong thư mục Liên hệ mặc định của bạn và bạn cũng sẽ thấy chúng bên dưới Tất cả liên hệ. Nếu bạn muốn lưu liên hệ vào thư mục khác, hãy chọn thư mục đó trước khi tạo liên hệ.

 1. Trên thanh công cụ, chọn Liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình nút Liên hệ mới

 2. Nhập chi tiết cho liên hệ. Chọn Thêm để thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ và sinh nhật của liên hệ.

 3. Chọn Tạo.

 1. Trong Outlook.com, đi tới Thư.

 2. Mở thư email trong ngăn đọc, rồi chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào danh bạ của mình.

 3. Trên thẻ hồ sơ vừa mở, chọn Thêm tùy chọn > Thêm vào danh bạ.

  Chọn dấu ba chấm, rồi chọn Thêm vào danh bạ

  Lưu ý: Liên hệ được tự động lưu vào thư mục Liên hệ mặc định của bạn Con người trang.

Để thêm người vào nội dung yêu thích của bạn, hãy chọn liên hệ, rồi chọn Thêm vào yêu thích trên thanh công cụ.

Mẹo: Các liên hệ yêu thích có địa chỉ email cũng sẽ xuất hiện ở ngăn bên trái trong Thư để bạn có thể xem tất cả email của họ ở một nơi.

Dưới đây là một số cách để tìm liên hệ trên trang Mọi người:

 • Sử dụng Tìm kiếm. Bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm để tìm liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 • Chọn Yêu thích ở phía trên bên trái để xem những người mà bạn đã thêm dưới dạng yêu thích.

Mẹo: 

 • Chọn một chữ cái trong dấu tách danh sách để nhanh chóng di chuyển giữa các liên hệ trong danh sách.

 • Chọn một chữ cái để hiển thị các chữ cái sẵn dùng khác

Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ trong ngăn giữa để xem hoặc chỉnh sửa thông tin về liên hệ đó.

 • Để chỉnh sửa liên hệ, hãy chọn Chỉnh sửa liên hệ ở phía bên phải trang hoặc Chỉnh sửa trên thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa liên hệ

Với liên hệ có địa chỉ email, bạn cũng có thể xem thêm thông tin trên những tab sau:

 • Tệp: Các tệp gần đây liên hệ này đã chia sẻ với bạn.

 • Email: Thư email và tệp đính kèm email gần đây giữa bạn và liên hệ này.

 • LinkedIn: Nếu liên hệ sở hữu hồ sơ LinkedIn công khai có cùng email với email bạn đã lưu cho liên hệ đó thì bạn sẽ thấy thông tin LinkedIn tại đây.

  Lưu ý: Tab LinkedIn có thể không sẵn dùng.

 1. Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ.

 2. Chọn Chỉnh sửa liên hệ, rồi chọn biểu tượng camera.

  Chọn biểu tượng camera để thêm ảnh
 3. Chọn Tải ảnh lên, chọn tệp bạn muốn sử dụng, rồi chọn Mở để tải lên.

 4. Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng con trượt bên dưới ảnh.

  Điều chỉnh ảnh rồi chọn Áp dụng
 5. Chọn Áp dụng, rồi Lưu.

 • Để thay đổi cách hiển thị tên liên hệ, hãy chọn Cài đặt , rồi chọn Hiển thị liên hệ > tênhoặc Họ.

 • Để chọn sắp xếp, hãy dùng menu sắp xếp ở đầu danh sách. Ví dụ, chọn Sắp xếp theo > họ.

Tạo danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ là một tập hợp các địa chỉ email và rất hữu ích cho việc gửi email cho một nhóm người. Danh sách liên hệ đôi khi còn được gọi là danh sách phân phối .

Ví dụ: tạo một danh sách liên hệ có tên Câu lạc bộ sách của tôi và thêm tất cả thành viên trong câu lạc bộ sách của bạn vào. Khi bạn muốn gửi thư email cho mọi người trong câu lạc bộ, chỉ cần thêm Câu lạc bộ sách của tôi vào dòng Tới của email.

Lưu ý: Theo mặc định, danh sách liên hệ được tạo trong thư mục Liên hệ mặc định và bạn cũng có thể nhìn thấy chúng bên dưới Tất cả danh sách liên hệ. Nếu bạn muốn lưu danh sách liên hệ trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục đó trước khi chọn Danh sách liên hệ mới.

 1. Trên trang Con người, trên thanh công cụ, chọn mũi tên bên cạnh Liên hệ mới rồi chọn Danh sách liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình menu Liên hệ mới với danh sách liên hệ Mới được chọn

 2. Nhập tên cho danh sách, rồi thêm tên hoặc địa chỉ email.

 3. Chọn Tạo.

Mẹo: Nếu muốn tạo nhóm liên hệ vì lý do khác ngoài việc gửi email, bạn có thể thay bằng tạo thư mục. Sau đó, thêm liên hệ vào thư mục.

Bạn có thể thêm người (địa chỉ email) vào danh sách liên hệ theo hai cách: Bằng cách chỉnh sửa danh sách liên hệ và thêm người vào danh sách từ bên trong danh sách hoặc bằng cách chọn một hoặc nhiều liên hệ và thêm họ vào danh sách từ tùy chọn Thêm vào danh sách trên thanh công cụ.

Lưu ý: Vì danh sách liên hệ chỉ là một tập hợp các địa chỉ email, bạn chỉ có thể thêm liên hệ có địa chỉ email.

Thêm người vào danh sách liên hệ bằng cách sửa danh sách liên hệ:

 1. Trên trang Con người, chọn Tất cả danh sách liên hệ trong ngăn dẫn hướng hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email.

 4. Chọn LƯU.

Thêm một hoặc nhiều liên hệ vào danh sách liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm vào danh sách:

 1. Trên trang Con người, chọn các liên hệ bạn muốn thêm vào danh sách.

 2. Trên thanh công cụ ở trên cùng, chọn Thêm vào danh sách.

  • Chọn dấu cộng bên cạnh danh sách liên hệ mà bạn muốn thêm liên hệ vào.

   hoặc

  • Chọn Danh sách liên hệ mới để thêm các liên hệ đã chọn vào danh sách mới, rồi nhập tên cho danh sách liên hệ mới.

 3. Bấm vào bên ngoài ngăn để đóng ngăn khi bạn hoàn tất.

Bạn có thể loại bỏ mọi người (địa chỉ email) khỏi danh sách liên hệ theo hai cách: Bằng cách chỉnh sửa danh sách liên hệ hoặc bằng cách chọn một liên hệ và loại bỏ họ khỏi danh sách bằng tùy chọn Thêm vào danh sách trên thanh công cụ.

Loại bỏ mọi người khỏi danh sách liên hệ bằng cách sửa danh sách:

 1. Trên trang Con người, chọn Tất cả danh sách liên hệ trong ngăn dẫn hướng hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

  Chọn dấu x cho tên hoặc địa chỉ email bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn LƯU.

Loại bỏ những người đã chọn khỏi một hoặc nhiều danh sách liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm vào danh sách:

 1. Trên trang Con người, hãy chọn liên hệ bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách liên hệ.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Thêm vào danh sách. Bạn sẽ thấy những liên hệ nào liệt kê liên hệ này đã được thêm vào.

 3. Chọn X bên cạnh danh sách liên hệ bạn muốn loại bỏ liên hệ đã chọn.

 4. Bấm vào bên ngoài ngăn để đóng ngăn khi bạn hoàn tất.

 • Trên trang Con người, chọn Tất cả danh sách liên hệ trong ngăn bên trái hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, nhấp ở đây hoặc chọn  Biểu tượng trợ giúp Outlook.com trên thanh menu và nhập truy vấn của bạn. Nếu tự trợ giúp không giải quyết được sự cố của bạn, hãy cuộn xuống đến Vẫn cần trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây

Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Biểu tượng ứng dụng Nhậ trợ giúp

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập sự cố của bạn tại đây

Đăng câu hỏi, theo dõi các cuộc thảo luận và chia sẻ kiến thức của bạn trong Cộng đồng Outlook.com.

Xem thêm

Nhập danh bạ vào Outlook.com

Tôi có phiên bản Outlook nào?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×