Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể truy nhập các thư mục công cộng được hiển thị trong thư mục Yêu thích bên dưới Thư mục Công cộng khi bạn không có kết nối với máy chủ thư hoặc đang làm việc ngoại tuyến.

Lưu ý: 

  • Tính năng này yêu cầu tài khoản Microsoft Exchange Server cấu hình để sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange.

  • Các tệp dữ liệu outlook lớn có thể khiến Outlook chạy chậm. Nếu bạn có thư mục công cộng lớn hơn 10GB, chúng tôi khuyên bạn không nên đặt cấu hình bộ đệm ẩn để tránh các vấn đề về hiệu suất với Outlook.

  1. Chọn tab Tệp, rồi chọn Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

    Lệnh Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

  2. Trên tab Email, chọn hộp kiểm Exchange Server khoản email, rồi bấm Thay đổi.

  3. Bấm Thêm Thiết đặt, rồi bấm tab Nâng cao.

  4. Bên dưới Thiết đặt Chế độ Exchange đã lưu trong Bộ đệm ẩn, hãy chọn hộp Tải xuống Thư mục Công cộng Yêu thích .

Lưu ý: 

  • Nếu hộp Tải xuống Phát hành Thư mục Yêu thích bị xám, hãy chọn hộp Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange .

  • Chỉ các mục thư mục công cộng của bạn trong thư mục Yêu thích mới được tải xuống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×