Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể truy nhập các thư mục công cộng được hiển thị trong thư mục Yêu thích bên dưới Thư mục Công cộng khi bạn không có kết nối với máy chủ thư của bạn hoặc đang làm việc ngoại tuyến.

Lưu ý: 

 • Tính năng này yêu cầu một tài Microsoft Exchange Server được cấu hình để sử dụng Chế độ Exchange ẩn.

 • Tệp dữ liệu outlook lớn có thể khiến Outlook chạy chậm. Nếu bạn có thư mục công cộng lớn hơn 10 GB, chúng tôi khuyên bạn không nên đặt cấu hình bộ đệm ẩn để tránh sự cố hiệu suất Outlook.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Trong ngăn bên phải, bấm vào Tài khoản Cài đặt, rồi bấm vào Tài khoản Cài đặt.

  Lệnh Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 3. Trên tab Email, hãy chọn hộp Exchange Server khoản email, rồi bấm Thay đổi.

 4. Bấm Thêm Cài đặt, rồi bấm vào tab Nâng cao.

 5. Bên dưới Chế độ Exchange ẩn , Cài đặt,chọn hộp Tải xuống Yêu thích trong Thư mục Công cộng.

Lưu ý: 

 • Nếu hộp Tải xuống Phát hành Thư mục Yêu thích bị xám, hãy chọn hộp Sử dụng Chế độ Exchange ẩn.

 • Chỉ các mục thư mục công cộng của bạn trong thư mục Yêu thích được tải xuống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×