Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nhận các phiên bản miễn phí, có thể tải xuống của các khóa đào tạo Lync 2010 sau đây. Chúng có định dạng PowerPoint 2010, vì vậy bạn có thể tùy chỉnh chúng để đào tạo nhóm hoặc xem chúng trên máy tính của bạn.

Bạn cần trình PowerPoint xem?     Nếu bạn chưa cài đặt PowerPoint 2010, hãy tải xuống Trình xem PowerPoint để xem các tệp này.

Lync 2010

Đào tạo về IM và Hiện diện của Microsoft Lync 2010

Đào tạo Về Hội thảo và Cộng tác microsoft Lync 2010

Nội dung đào tạo về Microsoft Lync 2010 Voice và Video

Đào tạo Đại diện Microsoft Lync 2010

Nội dung đào tạo về Microsoft Lync 2010 RGS

Nội dung đào tạo về Microsoft Lync 2010 Web App

Đào tạo Microsoft Lync 2010 Attendant

Nội dung đào tạo về Microsoft Lync 2010 (tất cả nội dung đào tạo tải xuống)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×