Tệp đã bị một người dùng khác khóa và các lệnh bị làm mờ

Bạn không thể thực hiện thay đổi trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày được mở từ vị trí được chia sẻ nếu có người đang làm việc trên tệp đó trong phiên bản trên máy tính của Office. Bạn có thể xem phiên bản đã lưu gần nhất nhưng bạn không thể chỉnh sửa tệp cho đến khi người kia đóng lại. Điều này giúp tránh việc hai hoặc nhiều người thực hiện các thay đổi xung đột trong tệp, chẳng hạn như chú thích vào văn bản mà người kia đã xóa.

Nếu bạn cần thực hiện ngay thay đổi trong tệp, bạn có thể sử dụng Tệp > Lưu Dưới dạng để tạo một bản sao mới của tệp và thực hiện thay đổi của mình trong bản sao của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần hợp nhất thay đổi của mình với những thay đổi mà người khác đã thực hiện trong bản sao của họ.

Nhiều người có thể đồng thời làm việc trên cùng một tệp dùng chung nếu tất cả mọi người mở tệp bằng một trong những ứng dụng miễn phí của Office Online, ứng dụng đó sẽ ngay lập tức phối mọi thay đổi của tất cả người dùng trong thời gian thực. Tìm hiểu thêm về Office Online.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×