Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn không thể thực hiện thay đổi trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày được mở từ vị trí được chia sẻ nếu có người đang làm việc trên tệp đó trong phiên bản trên máy tính của Office. Bạn có thể xem phiên bản đã lưu gần nhất nhưng bạn không thể chỉnh sửa tệp cho đến khi người kia đóng lại. Điều này giúp tránh việc hai hoặc nhiều người thực hiện các thay đổi xung đột trong tệp, chẳng hạn như chú thích vào văn bản mà người kia đã xóa.

Nếu bạn cần thực hiện ngay thay đổi trong tệp, bạn có thể sử dụng Tệp > Lưu Dưới dạng để tạo một bản sao mới của tệp và thực hiện thay đổi của mình trong bản sao của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần hợp nhất thay đổi của mình với những thay đổi mà người khác đã thực hiện trong bản sao của họ.

Nhiều người có thể đồng thời làm việc trên cùng một tệp dùng chung nếu tất cả mọi người mở tệp bằng một trong những ứng dụng miễn phí của Office Online, ứng dụng đó sẽ ngay lập tức phối mọi thay đổi của tất cả người dùng trong thời gian thực. Tìm hiểu thêm về Office Online.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×