Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi mở tệp trong Excel, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết phần mở rộng tên tệp không khớp với định dạng tệp thực tế. Chẳng hạn, tệp có phần mở rộng tên tệp là .xlsx, nhưng đây thật ra là tệp văn bản và nên có phần mở rộng tên tệp là .txt.

Lưu ý: 

  • Excel cho web sẽ không sửa tệp thực sự không có định dạng Excel, vì vậy nó sẽ hiển thị một thông báo khác trong tình huống này.

  • Khi bạn tìm cách mở một tệp như vậy trong Excel cho web, nó sẽ sao chép nội dung tệp vào một tệp Excel mới trong cùng một vị trí tệp, mở bản sao đó trong Chế độ Xem và cung cấp lựa chọn để chỉnh sửa sổ làm việc.

  • Nếu bạn chọn chỉnh sửa, ứng dụng Excel trên máy tính sẽ mở tệp mới, rồi hiển thị thông báo phần mở rộng tên tệp.

Trước khi bạn bấm để mở tệp, bạn có thể muốn cân nhắc những lý do tại sao tệp có thể có phần mở rộng tên tệp không chính xác.

Tệp có thể đã bị:

  • Vô tình đổi tên    Nếu bạn hoặc người mà bạn quen biết đã vô tình đổi tên tệp với phần mở rộng tên tệp không chính xác, thì bạn có thể yên tâm mở tệp. Sau đó, hãy lưu tệp theo định dạng tệp có phần mở rộng tên tệp thích hợp.

  • Cố ý đổi tên    Nếu bạn hoặc người mà bạn quen biết cố ý đổi tên tệp với phần mở rộng khác để đảm bảo Excel sẽ nhận ra phần mở rộng tên tệp này, thì bạn có thể mở tệp. Tuy nhiên, cách thực hành tốt nhất là bạn nên lưu tệp với phần mở rộng tên tệp phản ánh định dạng tệp thực tế.

Tuy nhiên bước đầu tiên là bạn nên quyết định xem mình có tin cậy nguồn của tệp hay không. Nếu bạn không thể xác nhận rằng người khởi tạo tệp là một nguồn tin cậy, thì bạn không nên mở tệp. Một hacker (người sử dụng trái phép) có thể đã đổi tên tệp với mục đích lừa bạn mở tệp trong Excel.

Có thể xảy ra sự cố với phần mở rộng tên tệp khi không thể đọc được sổ làm việc mà bạn đang tìm cách mở và nội dung không còn giống với định dạng tệp dự kiến. Nếu một sổ làm việc đã bị hỏng, bạn có thể cố gắng sửa chữa sổ trước khi mở nó. Để biết thông tin về cách khôi phục sổ làm việc đã hỏng, hãy xem Sửa chữa sổ làm việc đã hỏng.

Nếu bạn thấy thông báo này khi tìm cách mở sổ làm việc mà một nguồn tin cậy đã gửi tới bạn trong email, thì bạn không thể mở nó từ chương trình email của mình. Hãy yêu cầu người đã gửi sổ cho bạn gửi lại sổ làm việc ở định dạng tệp Sổ làm việc Nhị phân Excel (*.xlsb) hoặc Sổ làm việc Excel 97-2003 (*.xls). Hoặc bạn có thể lưu sổ làm việc đính kèm vào máy tính của mình, rồi mở nó trong Excel.

Thông tin bổ sung

Thay đổi chính sách nhóm kiểm soát việc hiển thị thông báo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×