Microsoft Stream hoạt động liền mạch với các Office 365 khác như Teams, SharePoint, OneNote, Yammer. Với những lần cộng tác này, bạn nhận được tính năng đăng nhập một lần (SSO) giữa Microsoft Stream và các sản phẩm khác nhau, giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm Stream tuyệt vời trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Bạn đang tìm kiếm các cách khác để chia sẻ video bằng Microsoft 365? Xem Tải bản ghi Microsoft Teams họp lên Stream

Hãy xem các chủ đề sau để biết hướng dẫn chi tiết:

Sử dụng Stream trong Microsoft Teams

Sử dụng Stream trong Yammer

Sử dụng Stream trong SharePoint Online

Sử dụng Stream trong OneNote

Sử dụng Stream trong PowerPoint

Sử dụng Stream trong Sway

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×