Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chọn các tùy chọn Tự Định dạng bạn muốn trên tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập .

Sự khác biệt giữa "Tự Định dạng" và "Tự Định dạng Khi Bạn Nhập"

 • Cài đặt Tự Định dạng Khi Bạn Nhập được áp dụng cho văn bản trong khi bạn nhập.

 • Các cài đặt trên tab Tự Định dạng được áp dụng khi bạn chạy lệnh Tự Định dạng theo cách thủ công (lệnh này yêu cầu sử dụng Thanh công cụ Truy nhập Nhanh).

Thay thế khi bạn gõ nhập

Tùy chọn

Mô tả

"Nháy kép thẳng" bằng “nháy kép cong”

Thay dấu nháy kép thẳng (" ") và nháy đơn thẳng (' ') bằng dấu nháy kép và nháy đơn cong mở và đóng.

Phân số (1/2) bằng ký tự phân số (½)

Thay phân số được nhập theo cách thông thường (chẳng hạn như 1/2) bằng ký tự đơn tương đương (½). Tùy chọn này áp dụng cho các phân số được nhập sau: 1/4, 1/2 và 3/4.

*Đậm* và _nghiêng_ bằng định dạng thực

Áp dụng phông chữ đậm cho mọi văn bản nằm trong dấu sao (*) và phông chữ nghiêng cho mọi văn bản nằm trong dấu gạch dưới (_). Ví dụ: *máy tính* sẽ trở thành máy tính và _máy tính_ sẽ trở thành máy tính. Lưu ý rằng trong Word thì (*) hoặc (_) sẽ được thay thế bằng định dạng. Trong Outlook, (*) và (_) sẽ vẫn hiển thị ngay cả khi đã áp dụng định dạng.

Đường dẫn Internet và mạng bằng siêu kết nối

Thay thế địa chỉ Internet, đường dẫn mạng và địa chỉ email đã nhập bằng siêu kết nối.

Số thứ tự (1st) bằng chỉ số trên

Thay thế số thứ tự (hiển thị vị trí tương đối của một mục trong chuỗi), chẳng hạn như 1st, 2nd hoặc 3rd bằng các phiên bản chỉ số trên (chẳng hạn như 1st được viết dưới dạng chỉ số trên).

Gạch nối (--) bằng dấu gạch (—)

Thay gạch nối kép (--) bằng gạch nối dài (—) và gạch nối có dấu cách trước và sau ( - ) bằng gạch nối ngắn (–). Lưu ý rằng nếu bạn muốn sử dụng gạch nối dài thì không sử dụng bất kỳ dấu cách nào trước và sau gạch nối kép.

Mặt cười :-) và mũi tên == > bằng ký hiệu đặc biệt

Thay mặt cười và mũi tên đã nhập bằng ký hiệu ký tự và các biểu tượng cảm xúc tương đương.

Áp dụng khi bạn gõ

Tùy chọn

Mô tả

Danh sách dấu đầu dòng tự động

Tạo danh sách dấu đầu dòng khi một dòng văn bản bắt đầu với *, - hoặc > và theo sau là dấu cách hoặc tab.

Để kết thúc danh sách dấu đầu dòng, nhấn ENTER hai lần.

Đường viền

Vẽ đường khi bạn nhập ba lần liên tiếp các ký tự ~, #, *, -, _ hoặc = trên dòng mới, rồi nhấn ENTER. Ví dụ: thao tác nhập ~~~ trên dòng mới, rồi nhấn ENTER sẽ vẽ một đường gợn sóng ngang qua trang.

Các kiểu Đầu đề tích hợp sẵn

Áp dụng kiểu đầu đề cho đoạn văn có năm từ trở xuống (mà không kết thúc bằng dấu chấm câu) sau khi bạn nhấn ENTER hai lần. Đối với Đầu đề 1, nhập một dòng mới mà không cần bất cứ tab nào trước đó. Đối với Đầu đề 2, bắt đầu dòng mới với một dấu tab. Đối với Đầu đề 3, bắt đầu dòng mới với hai dấu tab.

Lưu ý: Bạn phải nhấn ENTER hai lần sau đoạn văn trước đó để tự động áp dụng kiểu đầu đề.

Danh sách đánh số tự động

Tạo danh sách đánh số khi dòng văn bản bắt đầu bằng số 1, tiếp đến là dấu chấm hoặc tab.

Để kết thúc danh sách đánh số, nhấn ENTER hai lần.

Bảng

Tạo bảng chứa một hàng khi bạn chèn chuỗi dấu cộng (+) và gạch nối (-) ở đầu dòng văn bản, rồi nhấn ENTER. Bạn phải bắt đầu và kết thúc chuỗi đó bằng một dấu cộng. Ví dụ: +---+---+------+ sẽ tạo ra bảng có một hàng và ba cột. Độ rộng cột tỷ lệ thuận với số gạch nối giữa các dấu cộng. Để thêm hàng vào vị trí bất kỳ trong bảng, đặt con trỏ vào cuối hàng mà bạn muốn chèn hàng mới, rồi nhấn ENTER.

Thực hiện tự động khi bạn gõ

Tùy chọn

Mô tả

Định dạng phần đầu của mục danh sách như mục trước đó

Định dạng văn bản mở đầu của mục danh sách giống văn bản mở đầu của mục danh sách trước đó. Định dạng mở đầu được lặp lại cho tới ký tự dấu câu đầu tiên của mục danh sách, thường là dấu chấm, dấu hai chấm, gạch nối, gạch nối dài, dấu chấm hỏi, dấu chấm than hoặc ký tự tương tự.

Chỉ có định dạng áp dụng cho tất cả văn bản dẫn dắt mới được lặp lại trong mục danh sách tiếp theo. Định dạng chỉ áp dụng cho một phần của văn bản dẫn dắt sẽ không được lặp lại trong văn bản dẫn dắt của mục tiếp theo trong danh sách.

Đặt thụt lề trái và thụt lề đầu tiên bằng phím tab và xóa lùi

Thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bằng cách đặt con trỏ trước dòng đầu tiên, rồi nhấn phím TAB. Thụt lề toàn bộ đoạn văn bằng cách đặt con trỏ trước bất cứ dòng nào trong đoạn văn (ngoại trừ dòng đầu tiên), rồi nhấn phím TAB. Để loại bỏ thụt lề, đặt con trỏ trước dòng đầu tiên của đoạn văn, rồi nhấn phím BACKSPACE (xóa lùi).

Xác định các kiểu dựa trên định dạng của bạn

Áp dụng kiểu tích hợp sẵn cho văn bản được định dạng theo cách thủ công khi văn bản có cùng định dạng với kiểu tích hợp sẵn.

Khi Word định dạng, hãy di chuột qua văn bản, rồi chọn nút Tùy chọn Tự Sửa Hình ảnh nút.

 • Chỉ hoàn tác định dạng cho phiên bản này bằng cách bấm vào tùy chọn Hoàn tác. (Bạn có thể chọn làm lại định dạng sau khi bạn hoàn tác, nếu muốn.)

  Mẹo: Để hoàn tác ngay một thay đổi định dạng chỉ cho mẫu này. nhấn Ctrl+Z.

 • Thay đổi tùy chọn Tự Định dạng cụ thể này cho tất cả các trường hợp bằng cách bấm vào tùy chọn Dừng để Office ngừng thực hiện thay đổi tự động mà Office vừa thực hiện.

 • Thay đổi tùy chọn Tự Định dạng bằng cách bấm vào Điều khiển Tùy chọn Tự Định dạng để mở tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và thay đổi cài đặt.

Tab Tự Định dạng không được sử dụng phổ biến vì các tùy chọn trên tab chỉ được áp dụng khi bạn chạy lệnh Tự Định dạng mà bạn phải thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để sử dụng.

Lệnh Tự Định dạng tạo ra các loại thay đổi giống với cài đặt Tự Định dạng Khi Bạn Nhập, tuy nhiên định dạng được áp dụng cho văn bản đã nhập. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Tự Định dạng để thay dấu nháy kép thẳng bằng nháy kép cong hoặc thay phân số bằng ký tự phân số trong toàn bộ tài liệu cùng một lúc.

Để sử dụng lệnh Tự Định dạng, trước tiên hãy thêm lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh như sau:

 1. Trong Word, bấm vào biểu tượng Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Lệnh Khác.

  Chọn Thêm Lệnh cho Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 2. Bên dưới Chọn lệnh từ, chọn Tất cả các Lệnh.

 3. Cuộn danh sách xuống, chọn Tự Định dạng... hoặc Tự Định dạng Ngay, bấm vào Thêm, rồi bấm OK.

  Chọn lệnh Truy nhập Nhanh Tự Định dạng

 4. Để chạy lệnh, hãy bấm vào biểu tượng Tự Định dạng trong Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Biểu tượng Tự Định dạng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×