We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Nếu bạn luôn sử dụng Excel để làm việc trên cùng sổ làm việc hoặc tạo sổ làm việc mới dựa trên cùng mẫu. Bạn có thể đặt Excel mở sổ làm việc hoặc mẫu đó khi khởi động.

Để mở cùng một sổ làm việc mỗi lần bạn khởi động Excel, trong menu Tệp bấm > Lưu như > Máy tính, Duyệt và sau đó duyệt đến thư mục XLSTART.

 • Với bản cài đặt mới Windows Vista và phiên bản cao hơn, đường dẫn đến thư mục XLSTART thường là:

  Office 2013 – C:\Users\(Tên người dùng)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART


Office 2013 C2R – C:\Users\(Tên người dùng)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART

 • Nếu bạn nâng cấp từ một phiên bản khác của Windows, đường dẫn cũng có thể là:

  Office 2013 – C:\Program Files\Microsoft Office\Office 15\XLSTART

  Office 2013 C2R – C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office 15\XLSTART

Lưu ý:  Nếu sổ làm việc hoặc mẫu của bạn có chứa macro tự động chạy khi mở sổ làm việc, ví dụ như Auto_Open. Theo mặc định macro đó cũng sẽ chạy khi bạn khởi động Excel.

Sử dụng thư mục khởi động thay thế

Nếu bạn muốn lưu sổ làm việc khởi động của mình sang một vị trí khác, hãy thực hiện như sau:

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn Excel > Nâng cao.

 2. Tại mục Chung, tại Lúc Khởi động, mở tất cả các tệp trong hộp, nhập vào đường dẫn đầy đủ của thư mục bạn muốn sử dụng làm thư mục khởi động thay thế.

Lưu ý:  Vì Excel sẽ thử và mở mọi tệp trong thư mục khởi động thay thế, hãy đảm bảo bạn chỉ định một thư mục chỉ chứa những tệp mà Excel có thể mở. Nếu sổ làm việc có cùng tên ở trong cả thư mục XLSTART và thư mục khởi động thay thế, tệp trong thư mục XLSTART sẽ mở ra.

Ngừng mở một sổ làm việc cụ thể khi bạn khởi động Excel

Để ngừng mở sổ làm việc tự động khi bạn khởi động Excel, hãy thực hiện như sau:

 • Dẫn hướng đến thư mục nơi mà sổ làm việc được lưu (hoặc thư mục XLSTART hoặc vị trí thư mục thay thế), chọn sổ làm việc và nhấn phím Delete.

Tự động mở mẫu sổ làm việc khi bạn khởi động Excel

Bạn có thể lưu các thiết đặt sổ làm việc mà bạn thường xuyên sử dụng trong mẫu sổ làm việc mỗi khi khởi động Excel.

Để sử dụng một mẫu sổ làm việc, hãy tạo sổ làm việc có chứa các trang tính, văn bản mặc định (như tiêu đề trang, tiêu đề cột/dòng), công thức, macro, kiểu và các định dạng khác mà bạn muốn sử dụng mỗi lần bạn sử dụng mẫu.

Các thiết đặt có thể được lưu trong một mẫu:

 • Định dạng ô và trang tính.

 • Định dạng trang và thiết đặt vùng in cho từng trang tính.

 • Kiểu ô.

 • Số và kiểu của trang tính trong sổ làm việc.

 • Các vùng được bảo vệ và bị ẩn của sổ làm việc. Bạn có thể ẩn trang tính, cột và dòng để ngăn chặn thay đổi đến các ô của sổ làm việc.

 • Văn bản bạn muốn lặp lại như nhãn trang, cột và dòng.

 • Dữ liệu, đồ họa, công thức, biểu đồ và các thông tin khác.

 • Thiết đặt xác thực dữ liệu.

 • Macro, siêu kết nối và điều khiển ActiveX trên các biểu mẫu.

 • Các tùy chọn tính toán sổ làm việc và dạng xem cửa sổ.

Để tạo mẫu, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm vào Tệp > Lưu Như.

 2. Trong hộp Lưu dưới dạng, hãy bấm Mẫu.

 3. Trong hộp Lưu trong, hãy chọn thư mục nơi bạn muốn lưu trữ mẫu.

 4. Trong hộp Tên tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo mẫu sổ làm việc mặc định, hãy gõ Sổ.

  • Để tạo mẫu trang tính mặc định, hãy gõ Trang tính.

  • Để tạo mẫu sổ làm việc hoặc bảng tính tùy chỉnh, nhập tên bạn muốn sử dụng.

 5. Bấm Lưu.

 6. Bấm Tệp > Đóng.

Chặn không cho các macro tự động chạy khi bạn khởi động Excel

Macro tự động (như Auto_Open) được ghi trước đây trong sổ làm việc được mở khi bạn khởi động Excel sẽ chạy ngay khi sổ làm việc đó mở.

 • Để chặn không cho các macro chạy, giữ phím Shift khi bạn khởi động Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×