Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nhiều sự kiện trong cuộc sống hàng ngày của bạn liên kết với email. Từ vé máy bay tới đặt thuê xe hơi và thông tin chuyển phát hàng hóa, bạn nhận được một lượng lớn các thông tin trong Outlook mà bạn có thể muốn theo dõi.

Outlook sẽ tự động truy xuất các sự kiện quan trọng từ email của bạn đối với người gửi được hỗ trợ và thêm các mục lịch của bạn thay cho bạn.

Quan trọng: Tính năng này chỉ khả dụng ở Bắc Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Úc, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ Latinh.

Lưu ý: 

 • Các sự kiện từ email có sẵn Outlook, Outlook.com, và Outlook trên web. Thông tin này chỉ có thể được sử dụng với Microsoft khoản người dùng, chẳng hạn như tài Outlook.com hoặc Microsoft 365 của bạn.

 • Tính năng này không sẵn dùng cho các tài khoản trong Office 365 vận hành bởi 21Vianet, Office 365 Germany, hoặc trong các Office 365 Government của bạn.

 • Một số loại sự kiện sẽ không được hỗ trợ bắt đầu vào giữa tháng 8 năm 2020.

Những điều bạn sẽ thấy

Lần đầu tiên Outlook tạo một sự kiện cho bạn, bạn sẽ nhận được thông báo sau đây, cùng với danh sách (các) sự kiện sẽ được thêm vào.

Outlook có thể tạo sự kiện từ thông điệp email của bạn

Mẹo: 

 • Bạn không cần làm gì để cho phép Outlook thêm sự kiện từ email của bạn. Nếu bạn muốn tắt tính năng này, hãy xem thay đổi cài đặt sự kiện của bạn.

 • Sự kiện quá khứ hoặc sự kiện từ nhà cung cấp không có hỗ trợ sẽ không được tự động thêm vào lịch của bạn.

Kiểu sự kiện được hỗ trợ

Outlook thể tạo sự kiện từ email có chứa thông tin sau đây:

 • Đặt vé máy bay

 • Đặt phòng khách sạn

 • Đặt xe thuê

 • Gói hàng giao hàng

 • Hóa đơn (Loại sự kiện này sẽ không được hỗ trợ bắt đầu từ giữa tháng 8)

 • Đặt chỗ ăn (Loại sự kiện này sẽ không được hỗ trợ bắt đầu từ giữa tháng 8)

 • Đặt trước sự kiện - nhạc, thể thao hoặc các sự kiện khác (Loại sự kiện này sẽ không được hỗ trợ bắt đầu từ giữa tháng 8)

 • Đặt trước dịch vụ - cuộc hẹn bác sĩ, bảo dưỡng xe hơi hoặc những sự kiện khác (Loại sự kiện này sẽ không được hỗ trợ bắt đầu từ giữa tháng 8)

Để biết danh sách nhà cung cấp được hỗ trợ, hãy xem Danh sách người gửi được hỗ trợ cho các sự kiện từ email trong Outlook

Lưu ý: 

 • Đặt trước chuyến bay, xe hơi và khách sạn sẽ tự động được thêm vào lịch của bạn. Bạn có thể có các sự kiện khác, chẳng hạn như hóa đơn và đặt chỗ ăn, tự động được thêm vào lịch của bạn bằng cách thay đổi cài đặt sự kiện.

 • Nếu bạn đã chọn Hóa đơn, Outlook sẽ sử dụng thuật toán học máy để tìm các hóa đơn sắp tới. Outlook không truy cập thông tin tài chính của bạn hoặc theo dõi các hoạt động tài chính của bạn để tìm các sự kiện này.

 • Hiện tại, loại sự kiện Bills chỉ được hỗ trợ ở Bắc Mỹ.

Thay đổi cài đặt sự kiện của bạn

Bạn có thể bật hoặc tắt các sự kiện từ email và chọn thông tin nào được tự động thêm vào thông qua các Outlook trên web hoặc Outlook.com chọn của bạn. Bạn không thể thay đổi sự kiện của mình từ cài đặt email trong Outlook cho Windows, nhưng liên kết đến trang tùy chọn Outlook trên web hoặc Outlook.com sẽ được đưa vào email mà bạn nhận được khi một sự kiện được tạo tự động lần đầu tiên.

Mẹo: Để tìm Outlook của bạn trên địa chỉ web, chọn Tệp. Trên tab Thông tin bên dưới Thiết đặt Tài khoản, địa chỉ được hiển thị bên dưới Truy nhập tài khoản này trên web.

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với những gì bạn thấy, có thể bạn đang sử dụng phiên bản Outlook trên web. Hãy thử xem Hướng dẫn dành cho ứng dụng Outlook trên web.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn Cài đặt .

 2. Chọn lịch > Sự kiện từ email.

 3. Bên dưới mỗi kiểu sự kiện, chọn một trong các mục sau:

  • Không hiển thị tóm tắt sự kiện trong email hoặc trên lịch của tôi:Bạn sẽ không thấy thẻ tóm tắt cho các sự kiện này trong hộp thư đến và sự kiện của bạn sẽ không xuất hiện trên lịch của bạn.

  • Chỉ hiển thị tóm tắt sự kiện trong email: Bạn sẽ thấy thẻ tóm tắt cho những sự kiện này trong hộp thư đến của bạn, nhưng những sự kiện này sẽ không xuất hiện trên lịch của bạn.

  • Hiển thị tóm tắt sự kiện trong email và trên lịch của tôi: Bạn sẽ thấy thẻ tóm tắt cho các sự kiện này trong hộp thư đến và những sự kiện này sẽ xuất hiện trên lịch của bạn.

Theo mặc định, các sự kiện được tạo từ email được đánh dấu là riêng tư nên các chi tiết của chúng chỉ hiển thị cho bạn. Bạn có thể chọn phát hành các sự kiện của bạn bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Đánh dấu các sự kiện là riêng tư để chỉ có thể thấy chúng .

Khôi phục Sự kiện từ email

Nếu bạn nhận thấy rằng Outlook không còn truy xuất các sự kiện bạn đã chọn để nhận tóm tắt, Các sự kiện từ email có thể đã bị tắt đối với tài khoản của bạn. Bạn có thể bật lại bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt .

 2. Chọn lịch > Sự kiện từ email.

 3. Nếu bạn thấy thông báo có nội dung "Sự kiện từ email không được bật cho tài khoản của bạn", hãy chọn Bật sự kiện từ email để bắt đầu nhận lại sự kiện.

Lưu ý: Sau khi bạn chọn Bật sự kiện từ email, các sự kiện sẽ không được tạo cho thư trước đây và cũng sẽ không tạo email tóm tắt.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Cài đặt Thiết đặt.

 2. Chọn Tùy chọnThư.

 3. Trên thanh bên trái, hãy chọn Lịch > Sự kiện từ email.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tắt các sự kiện từ email, hãy chọn Không thêm sự kiện vào lịch của tôi từ email.

  • Để kiểm soát sự kiện nào sẽ được thêm vào lịch của bạn, hãy chọn hoặc bỏ chọn các hộp cho Chuyến bay, Đặt phòng khách sạn, Thuê xe hơi, Giao kiện hàng, Đặt chỗ ăn, Sự kiệnhoặc Hóa đơn.

   Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoảnMicrosoft 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản thương mại khác với Outlook, thông tin chuyển phát gói hàng sẽ không được tự động thêm vào lịch của bạn.

Theo mặc định, bất kỳ sự kiện được tạo từ email được đánh dấu là riêng tư, vì thế các chi tiết của chúng chỉ được hiển thị cho bạn. Bạn có thể chọn công khai các sự kiện của mình bằng cách xóa hộp Đánh dấu sự kiện là riêng tư để chỉ tôi có thể xem chúng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×