Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về phân bố t Student phía bên trái. Phân bố t được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Dùng hàm này để thay cho bảng các giá trị tới hạn của phân bố t.

Cú pháp

T.DIST(x,deg_freedom, cumulative)

Cú pháp của hàm T.DIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị số dùng để đánh giá phân bố

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Là một số nguyên cho biết số bậc tự do.

  • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu cumulative là TRUE, hàm T.DIST trả về hàm phân bố tích lũy; nếu là FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm T.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu deg_freedom < hàm 1, T.DIST trả về giá trị lỗi. Deg_freedom tối thiểu phải bằng 1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=T.DIST(60,1,TRUE)

Phân bố t Student phía bên trái cho 60, được trả về dưới dạng hàm phân bố lũy tích, với 1 bậc tự do.

0,99469533

=T.DIST(8,3,FALSE)

Phân bố t Student phía bên trái cho 8, được trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất, với 3 bậc tự do.

0,00073691

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×