Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về phân bố t Student ở phía phải.

Phân bố t được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Dùng hàm này để thay cho bảng các giá trị tới hạn của phân bố t.

Cú pháp

T.DIST.RT(x,deg_freedom)

Cú pháp hàm T.DIST.RT có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị số dùng để đánh giá phân bố.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Là một số nguyên cho biết số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu có bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm T.DIST.RT sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu deg_freedom < 1, hàm T.DIST.RT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

1,959999998

Giá trị dùng để đánh giá phân bố

60

Bậc tự do

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=T.DIST.RT(A2,A3)

Phân bố hai phía (0,027322, hay 2,73 phần trăm)

0,027322

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×