Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm T trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về văn bản được tham chiếu theo giá trị.

Cú pháp

T(value)

Cú pháp của hàm T có các đối số sau đây:

  • Value    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn kiểm tra.

Chú thích

  • Nếu giá trị là văn bản hoặc tham chiếu đến văn bản, hàm T trả về giá trị. Nếu giá trị không tham chiếu đến văn bản, hàm T trả về "" (văn bản trống).

  • Nhìn chung bạn không cần dùng hàm T trong công thức vì Microsoft Excel tự động chuyển đổi giá trị khi cần. Hàm này được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Lượng mưa

19

TRUE

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=T(A2)

Vì giá trị thứ nhất là văn bản, trả về văn bản (Lượng mưa)

Lượng mưa

=T(A3)

Vì giá trị thứ hai là số, trả về văn bản trống ()

=T(A4)

Vì giá trị thứ ba là giá trị lô-gic, trả về văn bản trống ()

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×