Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm T.INV trong Microsoft Excel.

Trả về nghịch đảo phía trái của phân bố t Student.

Cú pháp

T.INV(probability,deg_freedom)

Cú pháp của hàm T.INV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác xuất kết hợp với giá trị t của phân bố t Student.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Số bậc tự do biểu thị đặc điểm của phân bố.

Chú thích

  • Nếu có bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm T.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu probability <= 0 hoặc probability > 1, hàm T.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom < 1, hàm T.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=T.INV(0.75,2)

Nghịch đảo phía bên trái của phân bố t Student với xác suất 75% và 2 bậc tự do.

0,8164966

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×