Tại sao các viền trang không in ra?

Lý do thông thường để không in viền là do "thiết đặt lề tối thiểu của máy in" của bạn.

Có một số cách để tìm ra cách để bạn có thể điều chỉnh lề cho phù hợp trước khi in.

 1. Đi đến Thiết > Viền Trang.

 2. Chọn Tùy chọn.

  Hộp thoại viền và tô màu

 3. Đảm bảo rằng Cạnh của trang được chọn từ danh sách thả xuống Đo từ.

  Hộp thoại tùy chọn viền và tô màu

 4. Bạn cũng có thể chọn văn bản từ danh sách thả xuống Đo từ và xem hình thức của văn bản trong bản xem trước bên dưới.

  Xem trước viền trang

 5. Nếu viền vẫn không hiển thị khi bạn in, hãy điều chỉnh lề để có thêm khoảng trống giữa viền và cạnh của trang trên tài liệu.

  Đi tới Bố > Lề, rồi chọn Lề Tùy chỉnh. Tăng viền tương ứng với viền bị thiếu khi bạn in.

Xem site hỗ trợ của nhà sản xuất máy in để biết thông tin về cài đặt lề tối thiểu của máy in.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×