Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TDIST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về các Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student, trong đó giá trị số (x) là giá trị tính toán của t và được dùng để tính các Điểm Phần trăm. Phân bố t được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Hàm này được dùng thay cho bảng các giá trị cực độ của phân phối t.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các hàm mới, hãy xem hàm T.DIST.2T và hàm T.DIST.RT.

Cú pháp

TDIST(x,deg_freedom,tails)

Cú pháp của hàm TDIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị số dùng để đánh giá phân bố.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Là một số nguyên cho biết số bậc tự do.

  • Tails     Bắt buộc. Xác định số phần dư của phân bố được trả về. Nếu Tails = 1, hàm TDIST sẽ trả về phân bố một phía. Nếu Tails = 2, hàm TDIST sẽ trả về phân bố hai phía.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu Deg_freedom < 1, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Các đối số Deg_freedom và Tails được cắt cụt để trở thành số nguyên.

  • Nếu Tails là giá trị khác 1 hoặc 2, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x < 0, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Tails = 1, hàm TDIST sẽ được tính toán là TDIST = P( X>x ), với X là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố t. Nếu Tails = 2, hàm TDIST sẽ được tính toán là TDIST = P(|X| > x) = P(X > x hoặc X < -x).

  • Vì không cho phép x < 0, nên để dùng hàm TDIST với x < 0, bạn hãy lưu ý rằng TDIST(-x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1) = P(X > -x) và TDIST(-x,df,2) = TDIST(x,df,2) = P(|X| > x).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

1,959999998

Giá trị dùng để đánh giá phân bố

60

Bậc tự do

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=TDIST(A2,A3,2)

Phân bố hai phía (0,054644930, hay 5,46 phần trăm)

5,46%

=TDIST(A2,A3,1)

Phân bố một phía (0,027322465, hay 2,73 phần trăm)

2,73%

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×