Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TDIST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về các Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student, trong đó giá trị số (x) là giá trị tính toán của t và được dùng để tính các Điểm Phần trăm. Phân bố t được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Hàm này được dùng thay cho bảng các giá trị cực độ của phân phối t.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các hàm mới, hãy xem hàm T.DIST.2T và hàm T.DIST.RT.

Cú pháp

TDIST(x,deg_freedom,tails)

Cú pháp của hàm TDIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị số dùng để đánh giá phân bố.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Là một số nguyên cho biết số bậc tự do.

  • Tails     Bắt buộc. Xác định số phần dư của phân bố được trả về. Nếu Tails = 1, hàm TDIST sẽ trả về phân bố một phía. Nếu Tails = 2, hàm TDIST sẽ trả về phân bố hai phía.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu Deg_freedom < 1, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Các đối số Deg_freedom và Tails được cắt cụt để trở thành số nguyên.

  • Nếu Tails là giá trị khác 1 hoặc 2, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x < 0, hàm TDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Tails = 1, hàm TDIST sẽ được tính toán là TDIST = P( X>x ), với X là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố t. Nếu Tails = 2, hàm TDIST sẽ được tính toán là TDIST = P(|X| > x) = P(X > x hoặc X < -x).

  • Vì không cho phép x < 0, nên để dùng hàm TDIST với x < 0, bạn hãy lưu ý rằng TDIST(-x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1) = P(X > -x) và TDIST(-x,df,2) = TDIST(x,df,2) = P(|X| > x).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

1,959999998

Giá trị dùng để đánh giá phân bố

60

Bậc tự do

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=TDIST(A2,A3,2)

Phân bố hai phía (0,054644930, hay 5,46 phần trăm)

5,46%

=TDIST(A2,A3,1)

Phân bố một phía (0,027322465, hay 2,73 phần trăm)

2,73%

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×