Bạn có thể thêm chú thích vào các hình, phương trình hoặc đối tượng khác. Chú thích là một nhãn được đánh số, chẳng hạn như "Hình 1" mà bạn có thể thêm vào hình, bảng, phương trình hoặc một đối tượng khác. Chú thích bao gồm văn bản tùy chỉnh ("Hình", "Bảng", "Phương trình" hoặc những nội dung khác bạn nhập), sau đó là số hoặc chữ cái theo thứ tự (thường là "1, 2, 3..." hoặc "a, b, c..."), bạn cũng có thể thêm văn bản mô tả, bổ sung theo sau nếu muốn.

Chú thích với nhãn và số

1. Văn bản mà bạn chọn hoặc tạo.

2. Số Word sẽ chèn cho bạn

Nếu sau này bạn muốn thêm, xóa hoặc di chuyển chú thích, bạn sẽ có thể dễ dàng cập nhật tất cả các số chú thích cùng lúc.

Bạn cũng có thể sử dụng những chú thích đó để tạo bảng mục chú thích, ví dụ: mục lục hình hoặc mục lục phương trình.

Bạn muốn làm gì?

Bấm vào chủ đề hoặc các chủ đề bạn quan tâm ở bên dưới.

Mẹo: Nếu bạn muốn di chuyển hình và chú thích như một đối tượng hoặc ngắt văn bản xung quanh hình và chú thích, hãy làm theo các hướng dẫn để thêm chú thích cho các đối tượng trôi nổi bên dưới.

 1. Chọn đối tượng (bảng, phương trình, hình hoặc một đối tượng khác) mà bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Chú thích, hãy bấm vào Chèn Chú thích.

  Dải băng của Office 14

 3. Trong danh sách Nhãn, hãy chọn nhãn mô tả đúng nhất về đối tượng, chẳng hạn như hình hoặc phương trình. Nếu danh sách không có nhãn bạn muốn, hãy bấm vào Nhãn Mới, nhập nhãn mới trong hộp Nhãn, rồi bấm vào OK.

  Sử dụng hộp thoại chú thích để đặt tùy chọn cho chú thích số liệu, bảng hoặc phương trình.
 4. Nhập văn bản bất kỳ, bao gồm cả dấu câu, mà bạn muốn xuất hiện sau nhãn.

  Nhập văn bản tùy chỉnh tùy chọn bất kỳ cho chú thích của bạn trong trường nhãn.
 5. Bấm vào OK.

Lưu ý:  Word sẽ chèn số thứ tự chú thích như một trường. Nếu chú thích có dạng "Hình {SEQ Table \* ARABIC}", Word đang hiển thị mã trường thay vì kết quả trường. Để xem chú thích bình thường, hãy nhấn ALT+F9.

Nếu bạn muốn có thể ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng và chú thích hoặc di chuyển đối tượng và chú thích cùng lúc, bạn cần nhóm đối tượng và chú thích vào với nhau.

 1. Chèn hình của bạn.

 2. Chọn Tùy chọn Bố trí và chọn một trong các lựa chọn Có Ngắt dòng Văn bản.

  Quan trọng: Bạn nên thực hiện bước này trước khi chèn chú thích. Nếu bạn đã chèn chú thích rồi, hãy xóa đi, thực hiện bước này, rồi chèn lại chú thích.

  Bấm vào tùy chọn bố trí để chọn cách văn bản sẽ chạy quanh hình ảnh đã chèn.
 3. Thêm chú thích của bạn bằng cách làm theo các bước được liệt kê trong mục "Thêm chú thích" ở trên.

 4. Chọn chú thích của bạn, rồi nhấn và giữ phím shift và chọn hình.

 5. Bấm chuột phải vào một trong hai mục, rồi chọn Nhóm > Nhóm.

  Nhóm hình ảnh và chú thích với nhau để có thể di chuyển chúng cùng nhau.

Bây giờ, văn bản sẽ chạy xung quanh hình và chú thích của bạn như dự kiến, đồng thời hình và chú thích sẽ liên kết với nhau nếu bạn di chuyển chúng đến vị trí khác trên trang hoặc trong tài liệu.

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển hình thì bạn nên cập nhật số chú thích (xem bên dưới) để đảm bảo vẫn đánh số theo thứ tự đúng.

Nếu bạn chèn chú thích mới, Word sẽ tự động cập nhật số chú thích. Tuy nhiên, nếu bạn xóa hoặc di chuyển chú thích thì bạn sẽ phải bắt đầu cập nhật chú thích theo cách thủ công.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi nhấn CTRL+A để chọn toàn bộ tài liệu.

 2. Bấm chuột phải, rồi chọn Cập nhật Trường trên menu lối tắt. Tất cả các chú thích trong tài liệu giờ đều được cập nhật.

Mẹo: Bạn cũng có thể cập nhật chú thích bằng cách chọn toàn bộ tài liệu, rồi nhấn F9.

Sau khi thêm ít nhất một chú thích vào tài liệu, bạn nên xem kiểu mới có tên là "Chú thích" được hiển thị trên thư viện kiểu. Để thay đổi định dạng chú thích trong toàn bộ tài liệu của bạn, chỉ cần bấm chuột phải vào kiểu đó trong bộ sưu tập, rồi chọn Sửa đổi. Tại đây, bạn có thể đặt kích cỡ phông chữ, màu, loại và các tùy chọn khác sẽ áp dụng cho chú thích của bạn.

Bấm chuột phải vào kiểu Chú thích trong bộ sưu tập Kiểu để sửa đổi định dạng cho chú thích.

Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi kiểu trong Word, hãy xem mục Tùy chỉnh kiểu trong Word

Để xóa chú thích, hãy dùng chuột để chọn, rồi nhấn Delete. Nếu bạn vẫn có các chú thích khác trong tài liệu sau khi đã xóa các chú thích cần loại bỏ thì bạn nên cập nhật chúng. Nhấn CTRL+A để chọn toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn, rồi nhấn F9 để cập nhật tất cả. Điều đó sẽ đảm bảo số chú thích của bạn vẫn đúng sau khi bạn đã loại bỏ các chú thích không còn cần nữa.

Xem thêm

Bạn có câu hỏi về chú thích trong Word mà chúng tôi chưa trả lời tại đây?

Hãy đăng câu hỏi trong Diễn đàn Giải đáp về Word.

Giúp chúng tôi cải thiện Word

Bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện chú thích (hoặc bất cứ tính năng nào khác) của Word? Nếu có, hãy cho chúng tôi biết bằng cách cung cấp phản hồi cho chúng tôi. Xem mục Làm thế nào để gửi phản hồi về Microsoft Office? để biết thêm thông tin.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×