Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thêm ảnh dấu kiểm trong Word

Để sử dụng ảnh dưới dạng dấu kiểm.

  1. Bấm hoặc gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chọn dấu kiểm.

  2. Đi đến chèn > ảnh trực tuyến.

  3. Tìm kiếm đánh dấu chọn, dấu kiểm, hoặc dấu kiểm.

    Đối với 2013 và 2016, tìm kiếm bằng cách sử dụng tìm kiếm hình ảnh Bing.

  4. Chọn một hình ảnh để sử dụng.

  5. Chọn Chèn.

  6. Đổi kích cỡ hình ảnh khi cần thiết.

Tìm kiếm dấu kiểm trong ảnh trực tuyến

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×