Để sử dụng ảnh làm dấu kiểm.

  1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bạn muốn đánh dấu kiểm.

  2. Đi tới Chèn > Ảnh Trực tuyến.

  3. Tìm kiếm dấu kiểm, dấu kiểm hoặc dấu kiểm.

    Đối với 2013 và 2016, tìm kiếm bằng cách Bing kiếm Hình ảnh.

  4. Chọn hình ảnh để sử dụng.

  5. Chọn Chèn.

  6. Đổi kích cỡ hình ảnh nếu cần.

Tìm kiếm dấu kiểm trong Ảnh Trực tuyến

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×